Warmere grond versterkt broeikaseffect

Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben ontdekt dat de opwarming van de aarde weleens in een stroomversnelling kan raken. Door de stijging van de temperatuur in Groot-Brittannië blijkt het rottingsproces in de grond sneller te verlopen, waardoor meer koolstofdioxide vrij komt. Die CO2 draagt weer bij aan de temperatuurstijging, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. De ontdekking vraagt eigenlijk om een bijstelling van het klimaatverdrag van Kyoto, menen wetenschappers.
[The Independent via OneWorld]

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!