MNP: klimaatverandering wordt problematisch

De effecten van de klimaatverandering zullen de komende decennia toenemen, maar pas tegen het einde van deze eeuw problematisch worden. Dat blijkt uit de studie Effecten van klimaatverandering in Nederland die het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Van Geel van Milieu.
De komende jaren zal de zeespiegel stijgen en nemen de afvoeren van rivieren toe, voorspellen de MNP-onderzoekers. De waarneembare effecten in Nederland zijn nu nog beperkt, maar de komende jaren zullen de ontwikkelingen vermoedelijk sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker voorkomen, maar er zijn ook meer en heviger buien met wateroverlast te verwachten. Zowel de winter- als de zomerneerslag zal toenemen.
De kans dat Nederland in de toekomst getroffen wordt door orkanen is volgens het MNP moeilijk in te schatten. Wel voorspellen de onderzoekers dat de verkoelende invloed van de verdamping wegvalt, doordat de kans op uitdroging van de bodem toeneemt. Daardoor zou het midden deze eeuw heel normaal kunnen zijn als de zomer wordt gekenmerkt door één grote hittegolf. Doordat we steeds vaker te maken krijgen met een zuidoostelijke stroming, neemt de kans op extreem koude winters af.
Ook zal de temperatuur snel stijgen. De komende 80 jaar zo’n 1,5 graad. Door de stijging zullen klimaatzones met 400 kilometer per eeuw naar het noorden verschuiven. Dat is waarschijnlijk te snel voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Verschillende soorten planten en dieren dreigen daardoor te verdwijnen uit Nederland. Nieuwe soorten vestigen zich alleen als ze zich snel genoeg kunnen verplaatsen.
De verwachte gezondheidswinst door algehele temperatuurstijging wordt waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan door het verhoogde sterfterisico bij extreem warm weer. Enkele ziekten en aandoeningen, zoals allergieën en de ziekte van Lyme (door tekenbeten), zullen vaker voorkomen.
Verder stelt het MNP dat, door de vertraagde reactie van het klimaatsysteem, de veranderingen nog heel lang zullen doorgaan, zelfs bij een sterke vermindering van emissies van broeikasgassen. Tegen het einde van deze eeuw zal de zeespiegel 20 tot 110 cm zijn gestegen.
De combinatie van voortgaande zeespiegelstijging, bodemdaling en hoge rivierafvoeren wordt tegen het einde van deze eeuw problematisch voor Laag-Nederland. Waterafvoer en veiligheid komen in het geding. Er zal daarom zo snel mogelijk actie moeten worden ondernomen, adviseert het MNP staatssecretaris Van Geel.
[Overheidsinformatie.nl]
» MNP: Effecten van klimaatverandering in Nederland (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *