Onderzoek naar gemeentelijke informatie over gezondheidsrisico’s

Vier provinciale Milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu zijn een proef gestart over de informatieverstrekking van gemeenten naar hun inwoners over milieurisico’s voor de gezondheid. Lokale burgerpanels gaan de proef op de som nemen: welke informatie geeft de gemeente en hoe bruikbaar is deze.
Sinds februari dit jaar zijn overheden verplicht milieu-informatie actief aan burgers beschikbaar te stellen, vooral over aspecten die invloed hebben op de gezondheid. Dit is vastgelegd in het ‘Verdrag van Aarhus’. De milieu-informatie moet leiden tot meer bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van milieuvervuiling en meer begrip voor maatregelen.
Ondanks alle handreikingen worstelen veel gemeenten nog met de uitvoering van deze regels, zo menen de initiatiefnemers:

“Er is terughoudendheid om gegevens beschikbaar te stellen en daar waar de informatie wel wordt gegeven, schort er nog wel eens wat aan de begrijpelijkheid ervan. Het simpelweg publiceren van bestaande overheidsrapporten is onvoldoende. Die rapporten zijn voor veel burgers ontoegankelijk en onbegrijpelijk.”

» Natuur en Milieu Nederland
» Verdrag van Aarhus

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!