Bomen planten niet per se goed

Bossen aanplanten om klimaatverandering tegen te gaan, werkt lang niet zo goed als tot nu toe werd aangenomen. Bomen absorberen ook zonlicht en dus warmte. Dit concludeert biofysicus Michiel Schaeffer uit zijn onderzoek waarop hij vandaag aan de Universiteit Utrecht promoveert.
Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer. Met de aanplant van bossen kunnen landen daarom hun emissie van CO2, het belangrijkste broeikasgas, deels compenseren. Dit staat in het Kyoto-protocol. Naast ecologische doelstellingen is dit een van de redenen waarom in Europa jaarlijks ongeveer een half miljoen hectare braakliggend landbouwgebied wordt ‘omgezet’ in bos.
Maar volgens Schaeffer is de warmte-absorberende werking van bomen tot nu toe ver onderschat. In gebieden waar vaak sneeuw ligt, is deze het grootst. Schaeffer:

“Een vlak stuk besneeuwd landbouwgebied weerkaatst tussen de 50 en 90 procent van het zonlicht. Als er reliëf is door bomen, ligt dit percentage een stuk lager, zo rond de 20 procent. Een groot deel van de zonne-energie wordt dan dus door de bomen opgenomen en vervolgens aan de omgeving afgestaan. Ook in vlakke gebieden waar ’s winters niet altijd sneeuw ligt, zoals Nederland, is het verschil opmerkelijk groot.”

Het omslagpunt ligt volgens Schaeffer ongeveer ter hoogte van het mediterrane gebied, Zuid-China en het zuiden van de Verenigde Staten. Zuidelijk daarvan kan het wel degelijk gunstig zijn om bomen te planten, maar ook dat is niet zeker. Schaeffer:

“In warmere gebieden zijn andere, nog niet helemaal opgehelderde factoren van grote invloed op de temperatuur. Zoals een andere waterkringloop.”

De ontdekking is opmerkelijk, omdat er aan het Kyoto-protocol jaren van onderhandelingen vooraf zijn gegaan. Enkele landen, zoals Canada en Rusland, drongen sterk aan op de mogelijkheid om door het planten van bomen te voldoen aan de emissiebeperkingen. Ook de VS, die het protocol niet hebben ondertekend, waren hier voorstander van.
[Trouw]

Eén antwoord op “Bomen planten niet per se goed”

  1. Soms lees je de grootste onzin uitgekraamd door mensen die zogenaamd expert zijn. in heel het artikel “bomen niet per se goed voor het klimaat” lees ik niets over de invloed van verdamping door bomen op het klimaat…. Bomen verdampen vocht. Verdampen betekend afkoelen. Loop bij warm weer maar eens door een bos. Die verdamping zorgt voor vocht in de atmosfeer. Vocht weerkaatst zonlicht. Vocht condenseert tot wolken. Wolken weerkaatsen het zonlicht. Vocht in de atmosfeer zorgt voor een gunstig vocht deficiet waardoor er meer groei en afkoeling op de aarde voorkomt. Waarom dergelijke onzin publiekelijk maken? Een professor die dergelijke, voor een leek verwarrende, informatie de wereld instuurt moest veroordeeld worden om zijn diploma’s in te leveren! !http://www.ode.be/ode/actueel/item/805-klimaatverandering-–-ver-van-mijn-bed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *