“Europa warmt niet op, maar koelt af door oceaan” [update]

De Warme Golfstroom is in de afgelopen 30 jaar in kracht afgenomen, waardoor minder warmte naar Europa wordt gevoerd. Dit continent zal daardoor binnen enkele decennia afkoelen. Dat schrijven onderzoekers van een Brits oceanografisch instituut in het blad Nature. Hun conclusies zijn gebaseerd op metingen over een periode van 50 jaar.
Het afkoelen van Europa zou – tegenstrijdig genoeg – het gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Door smeltende ijskappen in Groenland komt veel water in de Noord-Atlantische Oceaan terecht, dat de Warme Golfstroom verzwakt. Volgens de onderzoekers zal de temperatuur in Groot-Brittannië de komende twintig jaar gemiddeld met 1 graad dalen, maar dit zou kunnen oplopen tot zes graden.
» BBC News: Ocean changes will cool Europe
» NRC Handelsblad: Warme Golfstroom zwakt gevaarlijk af
» Volkskrant: Warme Golfstroom zwakt af

update 5 december


Volgens het KNMI is de afname te gering om veel effect op het klimaat in Nederland te hebben. Een totale stop van de golfstroom zou neerkomen op 2 tot 4 graden afkoeling in Nederland. In de genoemde periode is de temperatuur in de Bilt echter juist gestegen. Of de afname verband houdt met het broeikaseffect is nog onzeker. Het KNMI sluit niet uit dat het hier gewoon gaat om natuurlijke variaties.

update 9 december


Carl Wunsch van de afdeling Earth, Atmospheric and Planetary Sciences aan het Amerikaanse MIT vindt het allemaal maar paniekzaaierij. In een brief aan Nature:

“De kans op een wereld zonder Golfstroom is nauwelijks groter dan nul. De Golfstroom wordt aangedreven door het windsysteem boven de Atlantische oceaan, en door de draaiing van de aarde. De enige manier om de Golfstroom te stoppen is door de aarde of de wind stil te zetten.”

Wunsch staat niet alleen. In het vakblad Geophysical Research Letters betogen klimatologen onder leiding van J.M. Gregory (Universiteit van Reading, Groot-Brittanië) dat een zwakkere Golfstroom niet kan opboksen tegen de gemiddelde opwarming van de aarde. Elf verschillende computermodellen laten allemaal zien dat zelfs een verviervoudiging van het CO2-gehalte in één eeuw tijd de Golfstroom niet stil kan leggen. Zelfs in het ergste geval neemt de Golfstroom maar met de helft in kracht af. Het sterkere broeikaseffect overheerst de afkoeling door zo’n verzwakte Golfstroom; netto wordt het alsnog warmer in Europa.
[Kennislink via VWK]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *