Kyoto-verdrag volledig in werking

Het Kyoto-protocol om opwarming van de aarde tegen te gaan, is woensdag officieel volledig in werking getreden tijdens de door de Verenigde Naties georganiseerde klimaatconferentie in Montreal. Met het Kyoto-verdrag verplichten 34 landen zich maatregelen te nemen om tot 2012 de uitstoot van gassen te beperken die het broeikaseffect veroorzaken.
Het Kyoto-verdrag kwam in 1997 tot stand tijdens de conferentie in de Japanse stad Kyoto. Het protocol trad in februari in werking, maar was nog niet operationeel, omdat het reglement nog niet formeel was goedgekeurd. Dat is nu in Montreal gebeurd. De klimaatconferentie in de Canadese stad is de grootste vergadering over het klimaat sinds Kyoto.
Enkele landen, waaronder de Verenigde Staten en Australië, hebben het protocol niet ondertekend. Deze landen hebben echter wel waarnemers gestuurd naar Montreal. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering zei dat Washington ook in de toekomst niet van plan is zich vast te leggen aan klimaatdoelstellingen. “Er zijn meer wegen om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden”, aldus de Amerikaan Harlan Watson.
Hij wees erop dat in de VS sinds 2000 de uitstoot van drijfgassen jaarlijks met 1 procent is afgenomen, terwijl de economie wel sterk is gegroeid. Volgens de Verenigde Naties was in de VS de uitstoot van drijfgassen in de periode 1990 tot 2003 nog met 13 procent gestegen.
[ANP via Dagblad van het Noorden]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *