Frankrijk maakt zich op voor extreme droogte

De Franse landbouw maakt zich klaar voor een extreme droogte dit jaar. Tot op heden is in diverse regio’s, zelfs in West- en Noordoost-Frankrijk, 50% minder regen gevallen dan de normale hoeveelheid. De overheid vreest dat de situatie, die in 2005 al niet optimaal was, hierdoor voor 2006 verder verslechtert. Akkerbouwers worden dringend verzocht om bij de teeltkeuze rekening te houden met de dreigende situatie. Ook worden de boeren individueel herinnerd aan een ‘verantwoord irrigatiegedrag’.
De ministers van Milieu (Olin) en Landbouw (Bussereau) prijzen de akkerbouwers dat zij dit jaar het ingezaaide areaal korrelmaïs vrijwillig met 9% hebben teruggebracht. In twee jaar tijd is dit areaal met 20% verminderd. Akkerbouwers in de door droogte getroffen gebieden tonen steeds meer belangstelling voor de teelt van durumtarwe, die weinig regenval nodig heeft en op armere gronden prima groeit. Frankrijk is bezig de export van deze tarwe te vergroten, onder meer naar Italië (pasta-industrie).
Het instituut voor landbouwkundig onderzoek (INRA) evalueert op dit moment waterbesparende landbouwtechnieken. De waterschappen hebben van het ministerie van Ecologie de instructie gekregen om een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren voor wateraanvoer uit andere stroomgebieden, als er problemen met drinkwater dreigen.
[LBActualiteiten via AgriHolland]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *