Meer malaria door opwarming?

Malaria komt steeds meer voor in de Afrikaanse hooglanden. Een internationaal onderzoeksteam heeft de rol van klimaatverandering hierbij onderzocht. Het is één van de oorzaken van de toename schrijven ze deze week in PNAS.
Ecologen en tropenartsen hebben het voorkomen van malaria in Oost-Afrikaanse hooglanden onderzocht. Daar is het aantal malariamuggen de laatste tijd verdubbeld, en de onderzoekers vroegen zich af of dat met klimaatverandering te maken heeft. Eerder onderzoek leek daar niet op te wijzen, maar Mercedes Pascual van de Universiteit van Michigan nam een langere tijdreeks van vijftig jaar en ontdekte daar weldegelijk een temperatuurstijging in.
In vijftig jaar tijd is de temperatuur in de heuvels met gemiddeld een halve graad gestegen. Dat zo’n kleine verandering tot een verdubbeling van het aantal malariamuggen leidt, verklaren de onderzoekers met een versnelling van de ontwikkeling van de mug. Juist in gebieden waar de mug nog niet veel voorkomt kan een versnelde ontwikkeling van de larven tot een groter aantal muggen leiden.
De waarneming klopt goed met de voorspelling van het internationale klimaatpanel IPCC dat in 2001 bij een temperatuurstijging van een halve graad een malariatoename van dertig tot honderd procent voorspelde.
Het klimaat is niet de enige factor, en de onderzoekers zijn zich daar goed van bewust. Migratie, toenemende resistentie van de malariaparasiet en slechtere gezondheidszorg maken de situatie er ook niet beter op.
[Teleac]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *