MNP: biodiversiteit gaat de komende 50 jaar verder achteruit

De mondiale biodiversiteit dreigt tussen 2000 en 2050 verder af te nemen. Dit komt door verdergaande economische en demografische groei, en daarmee samenhangende groei van de voedselproductie, bosbouw, intensivering, versnippering en klimaatverandering. Alleen uitbreiding van het areaal beschermde gebieden en minder vleesconsumptie kunnen op korte termijn het verlies beperken. Dat blijkt uit onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).
Door economische en demografische ontwikkelingen is de mondiale biodiversiteit in het peiljaar 2000 al afgenomen tot 70%, vergeleken met een volledig natuurlijke situatie. In het gebruikte referentiescenario blijkt dat bij ongewijzigd beleid het biodiversiteitsverlies naar alle waarschijnlijkheid onverminderd door zal gaan en verder dalen tot 63% in 2050.
Het biodiversiteitsverlies blijft onverminderd groot door een verwachte toename van de wereldbevolking van 6 naar circa 9 miljard met een gemiddeld inkomen per hoofd dat drie keer het huidige is. Dit resulteert in een toenemende broeikasgasemissie, voedsel -en houtvraag, infrastructuur en bebouwing, versnippering en vervuiling.
[AgriHolland]
» lees verder: MNP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *