Canada: Kyoto is voor ons onhaalbaar

De nieuwe, conservatieve regering van Canada acht de doelstellingen van het internationale Kyoto-verdrag ‘onrealistisch’. Dat heeft de Canadese minister van Milieu, Rona Ambrose, gezegd in reactie op vragen over de positie van het nieuwe kabinet ten aanzien van Kyoto. De Conservatieven, die Canada sinds twee maanden regeren met een minderheidskabinet, waren tegen de ratificatie van het klimaatverdrag door Canada.
Hoewel ze niet hebben geopperd om de Canadese steun aan het akkoord op te zeggen, schrappen ze de plannen van het vorige, liberale kabinet om de Kyoto-doelstellingen te halen. Onder het verdrag, geratificeerd door het Canadese parlement in 2002, is Canada verplicht zijn uitstoot van broeikasgassen per 2012 met zes procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. In plaats daarvan is de Canadese uitstoot met bijna 30 procent gegroeid, zei ze – een “zeer verontrustende” ontwikkeling die echter ook in andere landen waarneembaar is.
Canada is verantwoordelijk voor ongeveer 3,3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de opwarming van de aarde.
[NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *