Zone rondom Tsjernobyl-reactor veranderd in natuurgebied

Vandaag is de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl precies 20 jaar geleden. Tegenwoordig is de verlaten zone rondom de reactor, ter grootte van Luxemburg, een prachtig natuurgebied.
Bijna verdwenen soorten als de lynx en de zwarte ooievaar keerden terug; de wolf, de eland, de otter, het wilde zwijn en de zeearend komen in grote aantallen voor. Oersoorten als de Europese bizon en het przewalski-paard zijn al jaren geleden met succes uitgezet. Het wachten is nog op de beer.
De verklaring voor dit fenomeen is eenvoudig, stelt bioloog Robert Baker van de Amerikaanse Texas Tech University: de mens is er vertrokken. Baker doet al jaren onderzoek in het gebied. Dat er niet meer gevist, gebouwd, gejaagd, geleefd en vervuild wordt, is voor de planten- en dierenrijkdom in het gebied belangrijker geweest dan de schade door straling schrijft hij op zijn website. Zijn conclusie wordt door veel wetenschappers gedeeld.
Verhalen die vlak na de ramp circuleerden over reuzenkippen met drie poten zijn naar het rijk der fabelen verwezen. Biologe/ journaliste Mary Mycio in haar vorig jaar verschenen boek over Tsjernobyl:

“Onder de wilde zoogdieren zijn bijna geen mutaties gedocumenteerd. De albino-zwaluwen die hier de eerste jaren rondvlogen, waren ongewild als partner. Hun mutaties konden ze dus niet doorgeven.”

Toch is er niet alleen optimisme onder de biologen, die de grote gezondheidsrisico’s voor de (voormalige) bewoners niet willen bagatelliseren. Uit onderzoek blijkt dat vooral bodeminsecten en de kleinere vogels en dieren die dicht bij de reactor nestelen, schade ondervinden. Omdat vogels en andere dieren vaak niet oud genoeg worden om kanker te ontwikkelen, lijdt vooral de kwaliteit van hun nageslacht daaronder.
[Trouw]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *