Google: pc’s verbruiken veel te veel stroom

De ruwweg 100 miljoen pc’s op de wereld gebruiken jaarlijks meer 10 miljard kilowattuur meer aan elektriciteit dan strikt genomen nodig is. Domweg doordat ze zijn gebaseerd op een voedingsstandaard die nog teruggaat op keuzes die IBM in 1981 maakte, bij het ontwerpen van z’n eerste pc.
In een gisteren op het Intel Developer Forum in San Francisco gepresenteerd white paper roept Google de industrie op om te kiezen voor een eenvoudiger en efficiëntere standaard voor de voeding van pc-componenten.
Op basis van een 12-volts voeding voor alle systeemonderdelen moet de energie-efficiëntie, die nu vaak minder dan 40 procent bedraagt, volgens Google op 80 procent kunnen worden gebracht.
Google’s engagement met het onderwerp wordt in het whitepaper niet nader verklaard, maar twee factoren lijken een rol te spelen. Google beheert het grootste serverpark ter wereld en zou flink op zijn energierekening kunnen besparen indien de systemen een beter energierendement zouden hebben.
De andere reden dat juist Google deze kwestie aankaart, kan zijn dat een van Google’s non-executive directeuren, Al Gore, zich persoonlijk inspant om de problematiek van de thermische klimaatverstoring in een zo breed mogelijk verband aan te kaarten. Volgende maand komt de op zijn argumentatie gebaseerde bioscoop-documentaire ‘An Inconvenient Truth’ ook in het Nederlandse bioscoopcircuit in omloop.
[Automatisering Gids]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *