Nieuwe website over milieu en gezondheid

Burgers kunnen nauwelijks iets te weten komen over het effect van milieuvervuiling op hun gezondheid. Zij willen meer informatie, zo concludeert het ministerie van VROM uit onderzoek. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie wordt vandaag de website www.milieuengezondheid.nl gestart.
De website zet bewezen én niet-bewezen relaties tussen gezondheidseffecten en het milieu op een rij. Zowel persoonlijke ervaringen en meningen als wetenschappelijke feiten komen aan bod. Ook zijn er handreikingen om zelf in actie te komen en informatie over recht en inspraak.
De website is een samenwerking van negen partners. Het gaat om Milieu Centraal, GGD Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu (MNGM), Astmafonds, Platform Gezondheid en Milieu, Vereniging Leefmilieu, Wetenschapswinkel Chemie Universiteit Utrecht en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). De coördinatie van het project is in handen van Milieu Centraal, een landelijke voorlichtingsorganisatie voor consumenten op het gebied van milieu.
» www.milieuengezondheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *