“Nog geen alarmsysteem voor drinkwater in de Maas”

Het internationale alarmsysteem voor gevaarlijke lozingen op de Maas functioneert nog steeds onvoldoende. Dat zeggen milieuverenigingen en drinkwatermaatschappijen aan de vooravond van de jaarlijkse plenaire zitting van de Internationale Maascommissie, die vrijdag zal plaatsvinden in Luxemburg.
Een goed functionerend alarmsysteem is door Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters en zijn Waalse collega Benoît Lutgen toegezegd. Belgische en Nederlandse milieuorganisaties en de drinkwatermaatschappijen maken zich ernstig zorgen over het uitblijven van het real-time alarmsysteem. Het drinkwater van ongeveer zes miljoen Brusselaren, Vlamingen en Nederlanders is afkomstig uit de Maas.
Volgens het alarmsysteem dienen de verschillende landen langs de Maas elkaar op de hoogte te stellen, zodra er verontreinigingen in de rivier zijn geconstateerd. Bovendien dient er jaarlijks een simulatieoefening te worden uitgevoerd. Het alarmsysteem staat onder verantwoordelijkheid van de Internationale Maascommissie waarin deze landen samenwerken.
Het probleem met het huidige systeem kwam aan het licht bij het cadmiumincident dit jaar in de Maas. Het bedrijf Hydrométal uit Engis loosde van juli 2005 tot februari 2006 cadmium op de Maas, waardoor de Europese norm voor oppervlaktewater, bestemd voor de productie van drinkwater, werd overschreden. De betrokken Vlaamse en Nederlandse diensten werden pas in april op de hoogte gebracht, terwijl de bevoegde ministers pas eind mei achter het probleem kwamen.
RIWA-Maas, de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven langs de Maas, Stichting Reinwater en de Belgische milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en WWF België zetelen als waarnemer in de Internationale Maascommissie. In juni hebben zij, naar aanleiding van het cadmiumincident en de uitspraken van de Vlaamse en Waalse ministers, de Commissie in een brief gevraagd naar haar plannen om het alarmsysteem in de toekomst beter te laten functioneren. Eén eis van de organisaties is openbaarheid van informatie, zodat bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven direct op de hoogte worden gesteld van de meldingen en hun rivierwaterinname voor de productie van drinkwater tijdig kunnen stopzetten.
Aan de vooravond van de plenaire zitting van de Internationale Maascommissie stellen de milieuorganisaties en drinkwaterbedrijven vast dat het schort aan de uitvoering van de goede voornemens van de Vlaamse en Waalse ministers. Er is nog niets vernomen van de aangekondigde real-time uitwisseling van gegevens, noch van de jaarlijkse simulatieoefening. De organisaties hebben zelfs nog steeds geen antwoord ontvangen op hun vragen.
De milieuorganisaties en de drinkwaterbedrijven dringen erop aan dat de ministers hun beloften nakomen en hopen dat er op de komende vergadering van de Internationale Maascommissie een concreet actieplan zal worden afgesproken, met daarin een datum wanneer het real-time alarmsysteem operationeel zal zijn.
[Stichting Reinwater]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *