Twaalf VS-staten zetten Bush onder druk

De documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore, vice-president onder Bill Clinton, over de gevolgen en gevaren van klimaatverandering, maakt veel los. In de Verenigde Staten zijn steeds meer staten tegen de manier waarop president Bush met het milieu omgaat.
Twaalf Amerikaanse staten, aangevoerd door Californië, eisen via het Hooggerechtshof dat de federale regering de uitstoot van het broeikasgas aan banden legt. Een uitspraak over de zogenoemde Clean Air Act volgt nog.
[AD]

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!