Fietsend naar Kyoto-doelstellingen

De fiets kan de CO2-uitstoot van het verkeer met zes procent laten dalen. Dat blijkt uit een berekening van de Fietsersbond en het Milieu- en Natuurplanbureau. Als alle autoritjes tot 7,5 kilometer vervangen worden door fietsritten, scheelt dat jaarlijks een uitstoot van 2,4 miljoen ton CO2. Met deze forse reductie van zes procent op de uitstoot van het autoverkeer, heeft Nederland een achtste deel van de doelstellingen van het Kyoto-verdrag binnen.
De Fietsersbond noemt de uitkomsten een eye-opener. Hugo van der Steenhoven, directeur van de bond:

“De fiets kan een veel grotere bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen leveren dan verwacht werd. Het moet voor landelijke politici en bestuurders nu duidelijk zijn, dat gerichte maatregelen om het fietsen te bevorderen, zeer lucratief zijn. Tegen relatief lage kosten kan een groot deel van de Kyotodoelstelling gehaald worden.”

De Fietsersbond keek ook naar de effecten van de huidige overheidsplannen om de verkeersuitstoot te laten dalen. Stimulering van het gebruik van biobrandstoffen levert een reductie van 2,1 miljoen ton CO2 op. Dat is minder dan de 2,4 ton bij vervanging van korte autoritten door de fiets. Een andere maatregel is het belastingvoordeel van 6000 euro bij de aanschaf van een hybride auto. Om met deze aanpak eenzelfde reductie te realiseren als met de korte ritten op de fiets, moeten er in Nederland 3,7 miljoen van deze auto’s rondrijden. Dat komt neer op de helft van het Nederlandse wagenpark. De kosten: 22 miljard euro.
[Fietersbond]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *