Internationale conferentie over klimaatverandering in Den Haag

Op 13 en 14 februari 2007 vindt in het nieuwe conferentiecentrum van het Vredespaleis een internationale conferentie over klimaatverandering plaats. De conferentie wordt georganiseerd door de University for Peace, de VN-universiteit in Costa Rica, en heeft als thema: ‘Climate Change and Vulnerability’.
Klimaatverandering en zeespiegelstijging brengen wereldwijde gevolgen met zich mee, zoals overstromingen, kusterosies, verzilting van waterbronnen, verlies van biodiversiteit, droogte en extreme weersomstandigheden. Gebieden die ook nog kampen met armoede, zoals de kleine eilandstaten en bepaalde kustgebieden, zijn hierbij extra kwetsbaar.
De conferentie wil de behoeften in kaart brengen van met name de kwetsbare eilandstaten en kustgebieden elders in de wereld maar ook in Nederland, en bijdragen aan hun mogelijkheden om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Nederlandse waterbeheerders delen hiertoe hun kennis en praktijkervaringen met collega’s van bedreigde gebieden.
Het doel van de conferentie is drieledig. Ten eerste worden de mogelijkheden onderzocht voor adaptatie en het adequaat omgaan met de risico’s van klimaatverandering. Ten tweede worden de uitkomsten van het congres gebruikt voor de ontwikkeling van universitaire leerprogramma’s. Ten derde worden partnerships ontwikkeld tussen internationale onderwijs- en onderzoekinstellingen.
De conferentie zal worden geopend door staatssecretaris Pieter van Geel (onder voorbehoud) en in een opening worden toegesproken door Jan Pronk, voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van VROM en tot voor kort speciale afgezant van de VN-Secretaris Generaal te Sudan. Overige keynote-sprekers zijn H.E. Enele Sosene Sopoaga, VN-ambassadeur van Tuvalua, prof.dr. Pier Vellinga, directeur van het Klimaatcentrum van de Vrije Universiteit, en Tom Spencer, vice-voorzitter van het Institute for Environmental Security en voormalig President van het Comité Buitenlandse Zaken en Veiligheid van het Europees Parlement.
Vervolgens vinden diverse workshops en interactieve sessies plaats over adaptation, climate leadership, vulnerability, higher education, capacity building, corporate stewardship en partnerships. Hierbij zullen sprekers en deelnemers met verschillende achtergronden, inclusief geografische oorsprong, nieuwe vervolgacties ontwerpen die zijn gericht op wereldwijde samenwerking en educatie.

Eén antwoord op “Internationale conferentie over klimaatverandering in Den Haag”

 1. de aarde geeft en neemt:

  zijn we met z’n allen niet vergeten dat de aarde een organisme is die geeft en neemt en door ons toedoen het klimaat veranderd ter goede of kwade trouw.

  De storm Sandy, heb je gezien op discovery, wat voor een dijk ze gaan bouwen van 40 MRD om de volgende Sandy tegen te houden. Naar mijn idee kunnen ze het geld beter besteden aan een schonere industrie. Wordt het geen tijd om terug te geven aan de aarde. Nog even over die storm Sandy, de kans schatten ze op 1 procent, mijn schatting is 100 procent, laat staat dat Sandy er nog maar een kind bij is. Dit gaat gebeuren als wij zo doorgaan.

  Ik heb een spirituele achtergrond noem het meer logica. De spirituele wereld zegt de wind is de adem van de aarde: wat zou jij doen als iemand jou slaat, pijn doet en je hebt geen armen/handen en benen?

  Ook de I Tjing zegt: de wind is de adem van de aarde en de wolken zijn de adem van het heelal.

  De wereld moet naar een schonere industrie en laat de hele wereld nou eens wat transparanter en eerlijker worden.

  Alles is E=mc(en c in het kwadraat). De aarde is, de mens is, de dieren zijn en het heelal. Alles is energie in zijn/haar vorm E nu en allemaal in dezelfde totale energie. Aktie Reaktie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *