Methaanijs ontdekt op geringe diepte voor Canadese kust

Voor de westkust van Canada zijn op nog geen 100 meter beneden de zeebodem grote hoeveelheden methaan-hydraten gevonden.
Dat is veel minder diep dan tot voor kort waarschijnlijk werd geacht. Daardoor is de kans groot dat het methaan bij een mogelijke klimaat-opwarming vrijkomt in de atmosfeer. Dat zou het broeikaseffect verder versterken, want methaan (CH4) is een veel sterker broeikasgas dan CO2.
Methaan-hydraten (ook clathraten genoemd) zijn schuimige mengsels van ijs en methaan die alleen bij lage temperatuur en hoge druk kunnen bestaan.
Het ondiepe clathraat werd bij Vancouver Island aangeboord door onderzoekers van het internationale Integrated Ocean Drilling Program (www.iodp.org) waarin ook Europa participeert. De oliemaatschappij BP onderzoekt de mogelijkheid om het methaan te exploiteren.
[NRC]

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!