Equatoriaal Afrika droogt op

Het regenrijke klimaat van equatoriaal Afrika zal in de toekomst onvermijdelijk veranderen in een veel droger klimaat. Dat schrijven twee Amerikaanse geologen (Geology, januari) die afzettingen in de bodem van het Edwardmeer (of Rutanzigemeer), op de grens van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, hebben bestudeerd. Zij konden daaruit de waterbalans in dit gebied in de afgelopen 1400 jaar afleiden. Die blijkt sterk te variëren en weinig goeds te voorspellen voor de nabije toekomst.
John Russell en Thomas Johnson hadden enkele jaren geleden ontdekt dat het magnesiumgehalte in calcietafzettingen op de bodem van het Edwardmeer een goede indicator is voor de hoeveelheid neerslag. Tijdens perioden van droogte heeft de stijgende zoutconcentratie van het water in het meer tot gevolg dat er méér magnesium in het calciet op de bodem wordt afgezet. Tijdens natte perioden daalt de saliniteit en neemt ook het magnesiumgehalte af.
De zeer lage magnesiumconcentraties tijdens de afgelopen eeuw wijzen er volgens de onderzoekers op dat dit gebied al een ongewoon lange tijd een stabiel en nat klimaat heeft. Maar de resultaten uit het verleden maken ook duidelijk dat dit deel van Afrika onvermijdelijk een terugkeer naar een lange periode van droogte te wachten staat. Aangezien de bevolking hier groeit en dus ook steeds meer water nodig heeft, zal het toekomstige waterbeheer fundamenteel moeten worden veranderd om aan deze natuurlijke klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.
[NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *