EU-akkoord over vermindering CO2-uitstoot

De 27 EU-landen zijn het dinsdag in Brussel eens geworden over bindende afspraken voor de vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Dat heeft Duitsland, dit half jaar voorzitter van de Europese Unie, bekendgemaakt.
De ministers van Milieu van de landen sloten zich aan bij een voorstel om in 2020 te komen tot een reductie van 20 procent ten opzichte van 1990. Dat voorstel was gedaan door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. De Commissie kreeg ook de steun van de EU-lidstaten om andere rijke landen uit te dagen met zijn allen te komen tot een reductie van 30 procent in 2020.
Nederland is teleurgesteld over de kritiek van EU-landen als Italië en Tsjechië op plannen om kooldioxide ondergronds op te slaan. Volgens staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) is die opslag echt nodig om de verdere opwarming van de aarde te remmen:

“Als je kernenergie en opslag van CO2 al buiten haakjes plaatst, wordt het wel heel moeilijk om 30 procent CO2-reductie te realiseren.”

Hij heeft wel begrip voor de angst bij Italië en Tsjechië dat in woongebieden ondergronds opgeslagen kooldioxide ontsnapt. Maar volgens Van Geel zal dat zo’n vaart niet lopen:

“Wij hebben ervaring met gasvelden die 300 miljoen jaar geleden in de grond zijn ontstaan en er ook nu nog wel een tijdje zullen blijven. Bovendien, als CO2 vrijkomt uit een ondergrondse opslag onder de oceaan, is dat ook niet zo’n punt.”

De staatssecretaris geeft toe dat er nog veel onderzoek nodig is en dat het nog wel zeven, acht jaar kan duren voordat CO2 goed bij de uitstoot kan worden opgevangen en kan worden opgeslagen. Maar nodig is het volgens hem wel.

“Uit onderzoek blijkt dat we over veertig jaar nog evenveel fossiele brandstof gebruiken als nu. En voor de kolencentrales in China móet je wel CO2 vangen.”

Milieuorganisatie Greenpeace is het niet eens met Van Geel:

“CO2 dumpen is een hele dure en onzekere optie. Als het ontsnapt kunnen de oceanen ervan verzuren. Beter is het om te kiezen voor energiebesparing en duurzame energiebronnen als wind, zon en biobrandstof.”

Van Geel hoopt wel op aanscherping van de voorstellen van de Europese Commissie om per 2012 limieten in te stellen voor de CO2-uitstoot door nieuwe auto’s.

“Dat moet forser. Het kan onder de 120 gram uitstoot per gereden kilometer.”

[ANP]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *