“Klimaat gevaar voor veiligheid”

Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS. Elf Amerikaanse ex-topmilitairen waarschuwen in een zondag verschenen rapport dat de opwarming van de aarde zal leiden tot meer terrorisme.
Klimaatverandering verergert toch al instabiele situaties, aldus het rapport. Het Amerikaanse leger zal volgens de militairen betrokken raken bij conflicten die te maken hebben met tekorten aan water en andere levensbehoeften. Ze voorspellen dat in de komende dertig tot veertig jaar tientallen miljoenen mensen zullen vertrekken uit gebieden waar droogte en honger zullen heersen.
De oud-militairen, onder wie voormalig stafchef Gordon Sullivan en Bush’ vroegere vredesonderhandelaar in het Midden-Oosten Anthony Zinni, roepen de regering op serieus werk te maken van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
De groep heeft kritiek op de weigering van Bush om harde maatregelen te nemen en het Kyoto-protocol, met afspraken over het terugdringen van broeikasgassen, te ratificeren. De regering moet, schrijven de militairen, “een constructievere partner” worden in het internationale overleg.
Volgens Zinni moet de Amerikaanse regering niet denken dat het bestrijden van klimaatverandering niets kost:

“We betalen hoe dan ook. We betalen nu om broeikasgassen terug te dringen […] Of we betalen later een prijs in militaire termen. En dan zal het ten koste gaan van mensenlevens.”

Vandaag debatteert de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op Brits verzoek over klimaatverandering.
[AP en BBC via NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *