G8: VS dwars op klimaatgebied

De VS hebben Duitse voorstellen voor de aanpak van klimaatsverandering van de hand gewezen, waardoor een van de belangrijkste gespreksonderwerpen op de aanstaande top van de G8 op voorhand dreigt te mislukken. Bondskanselier Angela Merkel, voorzitter van de G8-top, had het thema van de klimaatsverandering bovenaan de agenda gezet.
Volgens bronnen in de Duitse regering wil Merkel de kwestie nu persoonlijk met president Bush opnemen, onmiddellijk voor het begin van de top op 6 juni in de Duitse badplaats Heiligendamm. De Duitsers noemen de onderhandelingen ‘extreem moeilijk’, maar beweren dat de gesprekken nog niet definitief zijn gestrand.
Duitsland wil dat de landen van de G8 (Duitsland, de VS, Canada, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Italië) de uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2050 met de helft hebben verminderd ten opzichte van het jaar 1990. De VS willen zich niet vastleggen op doelen of tijdslimieten.
Intussen groeit ook in de VS zelf de weerstand tegen het milieubeleid van de regering-Bush. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft zich teweer gesteld tegen de weigering van de regering-Bush om mee te werken aan de Duitse plannen. Pelosi had het afgelopen weekeinde een ontmoeting met de Duitse minister van Milieu Sigmar Gabriel. In Berlijn riepen zij op tot snelle actie om de gevaren van de klimaatsverandering af te wenden. Pelosi voegde daaraan toe dat zij dacht het Amerikaanse volk vooruitstrevender is inzake klimaatsbeleid dan de regering-Bush.
Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is 44 procent afkomstig van de VS. Het zijn vooral de arme landen die de rekening krijgen gepresenteerd van de opwarming van de aarde. Volgens berekeningen van de hulporganisatie Oxfam zou het bestrijden van de gevolgen van de klimaatsverandering jaarlijks 50 miljard dollar kosten.
[AD]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *