CO2-uitstoot neemt sneller toe dan scenario’s voorspellen

De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) stijgt de laatste jaren veel harder dan de somberste scenario’s durfden aannemen. Tussen 1990 en 1999 nam de mondiale uitstoot jaarlijks met zo’n 1 procent toe. Sinds 2000 is dat ruim 3 procent. Dat berichtte een team onderzoekers gisteren in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
De studie werd geleid door de Australische onderzoeker Michael Raupach, verbonden aan het Global Carbon Project (GCP). Dat is een samenwerkingsverband van wetenschappers dat weer andere verbanden koppelt. Ook onderzoekers uit China en India participeren erin. Doel is de koolstofkringloop van de aarde zo precies mogelijk in kaart te brengen.
De versnelling in de emissiegroei komt vooral van de explosief groeiende economie van China en de zeer snelle, maar constantere groei in India. In beide landen is ongelukkig genoeg steenkool de voornaamste energiedrager. Per opgewekte kilowattuur levert dat veel CO2. Eveneens van invloed op de toenemende CO2-uitstoot is het kalme herstel van de economie in de voormalige Sovjet-Unie (vooral aardgas) en het toenemend energiegebruik in de ontwikkelingslanden. Dat zijn bijna uitsluitend landen in Afrika en het zuiden van Azië. De energievraag stijgt daar vooral door de groei van de bevolking.
In geen land ter wereld is sprake van noemenswaardige ‘decarbonisatie’, stelde Raupach vast. Er is geen relatieve toename van het gebruik van CO2-vrije energiebronnen, zoals kernenergie en windmolens. Ook de ‘ontkoppeling’ tussen energiegebruik en economische groei zet nog niet door. In Europa en Japan gaan groei en energieverbruik nog hand in hand.
De onderzoekers onderstrepen dat hun berekeningen ongunstiger uitkomen dan het somberste scenario van het VN-klimaatbureau IPCC. Dat is het befaamde A1FI-scenario, waarin FI staat voor ‘fossiel intensief’. In het ontwerp van de scenario’s heeft het Nederlandse MNP een voorname rol gespeeld. Kunnen de scenario’s in de prullenbak? Nee, zegt Leo Meyer, daarvoor is een meetperiode van vijf jaar te kort. En mede-onderzoeker Detlef van Vuuren voegt eraan toe:

“In de periode vóór de huidige versnelling bleef de mondiale uitstoot juist achter bij het A1FI-scenario.”

Meyer geeft toe:

“Maar het ziet er ongunstig uit. Anderzijds zijn de IPCC-scenario’s alweer zo’n acht jaar oud. Scenario’s gaan altijd maar korte tijd mee. Er wordt alweer volop gewerkt aan nieuwe scenario’s, in september is daarvoor een congres in Noordwijkerhout belegd.”

[NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *