“Koe in de wei beter voor het klimaat”

Het weiden van koeien levert in de meeste gevallen een lagere uitstoot van broeikasgassen op dan ze het hele jaar op stal houden. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksinstituut CLM Onderzoek en Advies uit Culemborg.
Boeren houden hun koeien steeds meer op stal om werk te besparen, maar ook omdat ze denken zo beter te kunnen voldoen aan de milieudoelen.
CLM heeft berekend dat dit voor broeikasgassen niet opgaat omdat dan de boer met zijn tractor het gras ophaalt uit de wei in plaats van de koe zelf. Wanneer de koeien permanent op stal staan, moet de boer het gras met de trekker en apparatuur uit de wei halen om de dieren te voeren. Dat kost energie en levert veel kooldioxide op. Ook komt er meer methaan uit de mestopslag. Koeien op stal geven daarom netto meer broeikasgasemissie dan in de wei.
Een ruime meerderheid van de Nederlanders ziet graag koeien in de wei. Behalve dat het een mooi landschap oplevert, is weidegang goed voor de dieren zelf, en leidt het ook tot een lagere uitstoot van ammoniak. Wel kan er op zandgrond meer nitraat naar het grondwater uitspoelen.
[Friesch Dagblad]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *