Lidstaten moeten gevolgen klimaatopwarming indammen

De Europese Commissie heeft vrijdag de Europese lidstaten aangespoord, maatregelen te nemen om de schadelijke gevolgen van de opwarming van het klimaat in te perken. Milieucommissaris Stavros Dimas verwees naar de zware overstromingen in Groot-Brittannië en de hittegolf die op dit ogenblik Griekenland teistert. Hij zei dat de 27 lidstaten rampen in de toekomst moeten trachten te vermijden.

“Als we niet preventief een strategisch plan op poten zetten, dan bestaat het risico dat we plots en onvoorbereid moeten ingrijpen om het hoofd te bieden aan rampen, en dat zal veel duurder zijn. Gezien de CO2-uitstoot sinds de industriële revolutie is een zekere opwarming in de toekomst onvermijdbaar. We kunnen dus maar beter voorbereid zijn op de gevolgen, zonder daarom de ambitie op te bergen, de CO2-uitstoot te verminderen.”

“Inspanningen om de gevolgen van de klimaatopwarming in te perken, mogen de pogingen om de reductie te verminderen, niet vervangen. De strijd tegen de temperatuurstijging moet op twee fronten tegelijk worden gevoerd.”

In de loop van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur in Europa al met één graad celsius verhoogd in vergelijking met de pre-industriële periode.
Als de huidige tendenzen zich verderzetten, dan zal de wereldtemperatuur nog met 1,8 tot 4 graden stijgen tegen het einde van de eeuw. In België zal er een gemiddelde toename van 3 tot 3,5 graden celsius zijn. Dit zal leiden tot een verveelvoudiging van hittegolven en overstromingen, een verhoging van het zeeniveau en een verstoring van de landbouw.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld een verhoging van de dijken aan de kusten, de creatie van overstromingsgebieden bij rivieren en een versterking van de infrastructuur om rampen op te vangen. “De maatregelen zullen van de lidstaten onderlinge solidariteit vergen zodat elke regio kan doen wat nodig is”, zo waarschuwde de Commissie nog.
Het dagelijks bestuur van de Unie maakte dit standpunt bekend drie dagen voordat in Brussel een groot debat van start gaat over de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatopwarming. Daar zal ook een publieksconsultatie via het internet bijzitten. Op basis van de adviezen die de Commissie krijgt, zal ze tegen 2008 een reeks concrete voorstellen doen.
[Belga via VILT]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *