Europees Parlement: schone auto voor 2012

Tegen 2012 mag de CO2-uitstoot van auto’s niet meer zijn dan 120 gram per kilometer. De milieucommissie van het Europees Parlement stemde woensdag positief over dit voorstel, dat de uitstoot van broeikasgassen moet tegengaan. De plenaire stemming van het Europarlement volgt in november.
Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is blij met de bindende afspraken waarmee de milieucommissie instemde: “Slechts 25 procent van de automakers richt zich echt op de vrijwillige afspraak voor het terugdringen van kooldioxide”.
SP-Europarlementariër Kartika Liotard is ook tevreden: “De autolobby heeft de afgelopen weken grote druk uitgeoefend op mijn collega’s en mijzelf. Gelukkig heeft de milieucommissie haar poot stijf gehouden.”
In februari stelde ook de Europese Commissie al wettelijke grenzen voor aan de uitstoot van CO2 door nieuwe auto’s. Maar lidstaten met een grote automobielindustrie, zoals Duitsland, Italië en Frankrijk hadden toen grote moeite met het voorstel van 120 gram per kilometer.
In een compromis werd toen afgesproken om de uitstoot terug te brengen tot 130 gram per kilometer en daarna er nog 10 gram af te halen door het gebruik van betere banden, biobrandstoffen en een zuiniger rijstijl van de automobilist.
De milieucommissie van het EP stelt die norm dus weer bij naar 120 gram per kilometer. Het Europarlement heeft een medewetgevende macht in deze zaak. Als het EP dit voorstel in november goedkeurt, moeten de ministers van Milieu van de lidstaten het er nog over eens worden.
[ANP via Parool]

Eén gedachte over “Europees Parlement: schone auto voor 2012”

  1. 120 gr CO2/km betekent:
    Uitstoot 33 gr C/km ,immers atoomgewicht C=12 en O=16.
    rekensom derhalve aandeel C = 12/44 = 27,3% van 120 = 33.
    1liter benzine weegt 750 gr en daarvan is 86% C, derhalve in 1liter benzine zit 645 gr C. Het ideale benzine verbruik volgens deze nieuwe richtlijn zou dus zijn 33/645 = 0,0512 Liter/km ofwel 5,12 Liter /100km danwel een verbruik van 1 op 19,5 km. Is dit een realistisch voorstel of een slag in de lucht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *