Provincie Zeeland: kustverdediging moet anders

Met het oog op de toekomst is het verstandig ervaring op te doen met nieuwe vormen van kustverdediging. Dat gebeurt altijd zodanig dat de noodzakelijke veiligheid gegarandeerd is.
Dit stelt het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van de Partij voor Zeeland (PvZ). Die keerde zich tegen argumenten en pleitte voor ouderwets de zwakke dijken ophogen.
Daar wil het dagelijks provinciebestuur niet van weten. De traditionele aanpak (steeds hogere en zwaardere dijken) is – mede gelet op de klimaatverandering en de extra zeespiegelrijzing – op de langere termijn onvoldoende om de gewenste veiligheid te halen.
In West-Zeeuws-Vlaanderen en aan de Zuidwestkust van Walcheren is het project zwakke schakels aan de orde. De PvZ wil dat dit stopt. Het dagelijks provinciebestuur beklemtoont dat geen onverantwoorde risico’s worden genomen. Integendeel, de plannen zijn veilig en robuust.
Bij zwakke schakels wordt dijkversterking gecombineerd met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de kust. Voorbeelden hiervan zijn: strandaanleg voor de Westkappelse zeedijk en zandige zeewaartse versterking tussen Nieuwvliet en Groede.
Het dagelijks provinciebestuur acht derhalve hier een standaard-dijkverzwaring noch nodig, noch gewenst, noch passend binnen de doelstellingen om in één keer meerdere zaken tegelijk te verbeteren.
[Provinciale Zeeuwse Courant]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *