Cramer: bijwerkingen van roetfilters zijn onschadelijk

Roetfilters die in dieselauto’s worden ingebouwd, zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Dat schrijft minister Cramer (Milieu, PvdA) op gezag van wetenschappelijk onderzoek aan de Tweede Kamer.
Een half jaar geleden waarschuwden wetenschappers dat achteraf ingebouwde roetfilters niet in alle gevallen de gezondheid bevorderen, maar juist schaden. Dit doordat de zogenoemde retrofit-filters weliswaar grotere roetdeeltjes tegenhouden, maar ook ‘ideaal’ zijn voor de vorming van zeer fijne, giftige deeltjes, die kanker en genetische beschadigingen kunnen veroorzaken.
Vervolgonderzoek van TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt nu dat deze stelling niet kan worden bewezen. Minister Cramer schrijft:

“De resultaten die VROM door deze onderzoeken heeft gekregen, geven geen aanleiding tot zorgen over eventuele schadelijke bijeffecten van de filters. Ik heb geen reden om de subsidieregelingen voor het stimuleren van retrofit-roetfilters aan te passen.”

Het aantal toxische stoffen neemt niet toe maar daalt, zo blijkt uit het onderzoek. Ook is geen stijging aangetoond van stoffen in uitlaatgassen die genetische schade kunnen aanrichten. Het totaal aantal deeltjes in de uitlaatgassen stijgt niet, maar daalt, het aantal ultrafijne deeltjes blijft ongeveer gelijk. Er zijn volgens de onderzoekers “geen indicaties dat bij de toepassing van het retrofit filter de schadelijkheid voor de volksgezondheid zal toenemen”.
De kwestie ligt gevoelig, omdat sinds het vorige kabinet roetfilters worden gesubsidieerd. Rijders die in bestaande dieselauto’s een roetfilter laten inbouwen, komen in aanmerking voor een korting van 500 euro op de totale rekening daarvan, dat wil zeggen 60 tot 100 procent van de kosten. Het kabinet wil met het plaatsen van roetfilters de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Dieselmotoren stoten relatief veel deeltjes roet en fijnstof uit.
De matige luchtkwaliteit schaadt de gezondheid. Bovendien ligt een aantal bouwprojecten zoals wegverbredingen en aanleg van woonwijken stil omdat niet aan Europese normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan.
[NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *