Denktanks: klimaat bedreigt economie van de VS

De klimaatverandering op aarde zal leiden tot dramatische volksverhuizingen, oorlogen over water en een verschuiving van de wereldmacht naar armere landen. Klimaatverandering is één van de grootste veiligheidsrisico’s voor de Verenigde Staten. Dit staat in een rapport van twee Amerikaanse denktanks dat deze week is verschenen.
Onder de samenstellers zijn oud-CIA-directeur James Woolsey, Nobelprijswinnaar Thomas Schelling en Ralph Cicerone, voorzitter van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen. Zij waarschuwen dat de klimaatverandering een groot risico meebrengt voor de nationale veiligheid van de VS. In de afgelopen jaren heeft de regering-Bush het gevaar steeds gebagatelliseerd.
De opstellers van de studie schilderen tien problemen die door de politiek niet genegeerd kunnen worden. Daaronder groeiende spanningen tussen rijke en arme landen, economische neergang door massale migratiestromen, gezondheidsproblemen door watergebrek en mislukte oogsten en verdere verbreiding van atoomwapens.
Laat de Amerikaanse regering deze zaken op zijn beloop, dan zal ‘de ineenstorting en chaos die de klimaatverandering meebrengt, werkelijk elk aspect van het moderne leven destabiliseren’, waarschuwen de opstellers. Zij vergelijken de gevolgen met de ergste doemscenario’s van een atoomoorlog.
Ook bij een kleine klimaatverandering zal de macht in de wereld onvoorspelbaar verschuiven, naar landen met grondstofvoorraden. China wordt een steeds grotere vervuiler en Rusland wordt machtiger door zijn olie en gas. De VS krijgen last van migratiestromen, zowel binnenlands als vanuit het buitenland. Ziektes zullen het land belagen.
Het rapport werd opgesteld door veiligheidsspecialisten van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies, en het Centrum voor een Nieuwe Amerikaanse Veiligheid.
[Parool]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *