Wetenschappers: nauwkeuriger klimaat voorspellen onmogelijk

Wordt het straks twee, vier of tien graden warmer? De huidige klimaatmodellen kunnen het ons niet vertellen. Nauwkeuriger kan niet.
De beste, nauwkeurigste klimaatmodellen zijn het eigenlijk wel met elkaar eens: als de huidige concentratie CO2 twee keer zo groot wordt als de oude, ‘pre-industriële’ concentratie, dan zal de mondiale temperatuur stijgen met 2 à 4,5 graden. Dat is een lastige conclusie. Deskundigen zijn het er over eens dat deze verdubbeling gemakkelijk realiteit kan worden, maar een stijging met 2 graden zal waarschijnlijk niet echt dramatische gevolgen hebben, terwijl een stijging met 4,5 graden heel duidelijk wel tot catastrofes kan leiden. Wat mogen we verwachten? Kan het misschien een beetje nauwkeuriger?
Nee, denken Gerard Roe en Marcia Baker van de University of Washington in Seattle. Die onzekerheid wordt volgens hen namelijk niet veroorzaakt door een gebrek aan gegevens, aan software, onderzoekers of rekentijd. Het is het gevolg van de inherente onvoorspelbaarheid van het mondiale klimaatsysteem.
Roe en Baker onderzochten de evolutie van de klimaatmodellen gedurende de afgelopen decennia. Het is duidelijk dat er op dit terrein enorme vorderingen zijn geboekt. Onze kennis van het klimaat, en van de interactie tussen de atmosfeer, de biosfeer (het leven op aarde) en de lithosfeer (de ‘dode’ aarde) is enorm gegroeid. Dat heeft geresulteerd in steeds complexere modellen, die steeds beter in staat zijn om het klimaat te beschrijven – maar er zijn nog steeds grenzen aan de voorspelbaarheid.
Circa dertig jaar geleden constateerden de eerste klimaatonderzoekers dat een verdubbeling van de CO2-concentratie tot een temperatuurstijging zou leiden van 2 à 5 graden. Dat resultaat, zo constateren ze, is in dertig jaar niet wezenlijk nauwkeuriger geworden.
Dat komt door de aard van het klimaatonderzoek, denken Baker en Roe. Er zijn altijd modelberekeningen geweest die temperatuurstijgingen laten zien van zes of zelfs tien graden. Maar niemand weet hoe de aarde op dergelijke extreme omstandigheden zal reageren, en dus zijn dergelijke extreme modellen ook nauwelijks voor verbetering vatbaar. Dus blijven dergelijke uitschieters bestaan en daardoor wordt de onzekerheid over de gevolgen van de CO2-stijging niet minder.
Roe en Baker roepen politici daarom op om niet te wachten op nieuwe modellen die meer zekerheid zouden moeten geven, maar nu maatregelen te nemen op basis van de huidige inzichten. Beter worden de modellen nooit, mooier ook niet.
[DePers]
» lees ook: Noorderlicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *