Google sponsort klimaatonderzoek

Google.org, de filantropische tak van Google, gaat meer dan 25 miljoen dollar verstrekken aan partnerorganisaties voor onderzoek naar klimaatverandering, bestrijding van armoede en andere bedreigingen.
Meer dan 600.000 dollar zal gaan naar Clark University. Deze subsidie moet Clark Labs helpen een systeem te ontwikkelen voor bewaking, analyse en voorspelling van de effecten van klimaatschommelingen op ecosystemen en op voeding en volksgezondheid in Afrika en het Amazonegebied. Het systeem moet een vrij toegankelijke informatiebron worden.
Verder gaat een investering van 10 miljoen dollar in het Amerikaanse bedrijf eSolar, dat zonne-energie wil exploiteren ter vervanging van brandstof in traditionele elektriciteitscentrales. Het doel is om op dezelfde schaal als nutsbedrijven energie op te wekken die goedkoper is dan steenkoolenergie.
De filantropische aspiraties van Google zijn niet nieuw. In hun eerste ‘Letter from the Founders’ (2004) lieten Larry Page en Sergey Brin weten dat ze van plan waren om Google om te vormen tot een instelling die “ervoor zorgt dat de wereld een betere plek wordt”.

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!