Biobrandstoffen veroorzaken juist meer CO2-uitstoot

Het grootschalige gebruik van biobrandstoffen beperkt niet de uitstoot van kooldioxyde, zoals bedoeld, maar vergroot die juist. Dit schrijven Amerikaanse wetenschappers in twee artikelen in het digitale weekblad Science Express.
Op zich is het gebruik van biobrandstoffen niet verkeerd, vinden de onderzoekers. Biobrandstoffen zijn op zich goed voor een lagere uitstoot van CO2 dan fossiele brandstoffen. Maar het grootschalige gebruik van biobrandstoffen kent een aantal bijkomende problemen, die de remedie erger dreigen te maken dan de kwaal, zo stellen ze.
Door de sterke inzet op biobrandstoffen van dit moment worden grote arealen land extra – naast het gewone landbouwareaal – in cultuur gebracht. Met name in Brazilië, Zuidoost-Azië en de Verenigde Staten worden grote gebieden met voorheen (natuur)graslanden, bos en oerwoud ingezet voor de teelt van mais, palmolie of anders grondstoffen voor biobrandstoffen.
Door de ontginning en het intensievere gebruik van deze gronden wordt extra CO2 de lucht in geblazen. Daarbij wordt door het gebruik van de betreffende gronden ook meer geploegd en kunstmest gebruikt, wat ook goed is voor extra CO2-uitstoot. Volgens de onderzoekers dreigt hierdoor binnen dertig jaar de CO2-emissie zelfs te verdubbelen en bestaat het risico dat de aarde bijna 170 jaar lang met deze nu nog goeddeels vermijdbare gevolgen blijft zitten. Volgens de onderzoekers is het dus goed om nu de bakens te verzetten, nu het nog kan, en in te zetten op andere energiebronnen.
[Agrarisch Dagblad]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *