Greenpeace: E.ON gelooft niet in schone kolencentrale

Onderschept e-mailverkeer tussen de Duitse energiereus E.ON en Britse overheid maakt duidelijk: E.ON gelooft niet in afvang en dumping van CO2. Dat schrijft Greenpeace op zijn website.
E.ON bereidt in Nederland de bouw van een grote kolencentrale op de Maasvlakte voor en draait de Nederlandse politiek een rad voor ogen door zijn belofte om ondergrondse CO2-opslag toe te passen, aldus de milieuorganisatie.
In een mail van E.ON, verstuurd op 16 januari, zegt het bedrijf dat de techniek voor CO2-afvang en opslag “has no current reference for viability at any scale”. Uit de berichtenwisseling tussen de vertegenwoordiger van E.ON en een Britse ambtenaar blijkt verder dat het Britse Department for Business de voorwaarden voor een nieuwe kolencentrale van E.ON in Kent, Groot Brittanie, binnen zes minuten radicaal omgooide. EON verklaart in het e-mailverkeer dat CO2-afvang en opslag niet werkt en dat het bedrijf moet worden toegestaan een conventionele kolencentrale te bouwen. Zes minuten na het versturen van deze e-mail krijgt de EON-vertegenwoordiger zijn zin.
Ook in Nederland heeft E.ON achter de schermen een belangrijke invloed op het Nederlandse energiebeleid. Onder toenmalig minister van Economische Zaken, Brinkhorst, werd in 2005 een consortium van industriële grootverbruikers van elektriciteit opgericht. Economische Zaken heeft geholpen bij een deal tussen deze grootverbruikers en E.ON om met staatsteun goedkope stroom te leveren aan de industrie. De veilingopbrengsten van emissierechten kunnen daarbij teruggesluisd worden naar de stroomafnemers. Ook krijgt de kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte toegang tot het elektriciteitsnet ten koste van duurzame energie en veel efficiëntere warmtekrachtcentrales.
De CO2-emissie van de E.ON-kolencentrale zonder CO2-afvang en opslag, die E.ON wil bouwen op de Maasvlakte, is vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s per jaar. Het kabinet Balkenende rekende tot nu toe op de techniek van afvang en dumping van CO2 bij het beleid voor de beperking van de CO2-uitstoot. Nu door een van de grootste Europese energiebedrijven wordt toegegeven dat dit een sprookje is, kan het kabinet niet anders doen dan een andere weg inslaan. De vier in Nederland geplande kolencentrales zullen 30 tot 40 jaar ongehinderd CO2 uit gaan stoten, aldus Greenpeace.
» de mailwisseling: Greenpeace

3 antwoorden op “Greenpeace: E.ON gelooft niet in schone kolencentrale”

 1. En die energiebedrijven maar de mensen wijs maken dat het de schoonste centrales worden op dit moment. En het kabinet maar vergunning geven omdat de CO2 opgevangen gaat worden. En zo worden we als burgers door iedereen belazerd. Hoelang accepteren we dit nog?

 2. Zoals onderwijsministers c.a. niet luisterden naar het veld c.q. de burgers, zo luisteren betreffende ministeriën c.a. niet naar Greenpeace.
  De leugen van E.on zou bestraft moeten worden met minimaal een grote boete en voorlopige uitsluiting van contractaanbiedingen in Nederland.
  En anders ook natuurlijk stemmen op (linkse) groene partijen, die het klimaat werkelijk serieus nemen.
  Leve greenpeace, denk ik dan maar, groet van
  fred de wit, oss

 3. Greenpeace is de aktivistische pendant van Groen Links.
  Groen Links is een partij mat een kleine aanhang (6%), als kleine partijen de wet gaan voorschrijven dan heet dat diktatuur. In Nederland regeren we gelukkig nog steeds met meederheidsbesluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *