VU-wetenschappers: Maas zal vaker overstromen

Het aantal overstromingen van de Maas neemt deze eeuw waarschijnlijk aanzienlijk toe. Dat komt doordat de neerslag met name in de winter toeneemt als gevolg van de klimaatverandering. Dat meldt de Vrije Universiteit Amsterdam op basis van onderzoek met behulp van computermodellen. Daarin werden de huidige en toekomstige situatie vergeleken met een simulatie van de historische situatie, tot aan het jaar 2000 voor Christus.
Het toegenomen overstromingsrisico valt vooral te verklaren uit het verdwijnen van bos. In de periode 2000-1000 voor Christus was het stroomgebied van de Maas vrijwel onbewoond door mensen en nagenoeg volledig bedekt met bossen. In de periode 1000-2000 na Christus kreeg de rivieromgeving een hele andere aanblik. Bomen werden op grote schaal gekapt om plaats te maken voor menselijke activiteiten. Sinds het begin van het industriële tijdperk veroorzaakte de uitstoot van broeikasgassen het opwarmen van de aarde.
In de afgelopen twee eeuwen zijn grote delen van het stroomgebied van de Maas opnieuw beplant met bos. Normaal gesproken leidt dat tot minder overstromingen, maar dat geldt volgens de onderzoekers niet voor de Maas. Het aantal overstromingen nam sinds het jaar 1800 toe, vooral doordat er steeds meer regen en sneeuw viel.
Als deze neerslagtoename als gevolg van klimaatverandering doorzet in de 21e eeuw, wat veel computermodellen voorspellen, dan zou de toename van de overstromingsfrequentie aanzienlijk kunnen zijn, voorspellen de onderzoekers. De VU verricht momenteel onderzoek naar de overstromingsrisico’s in de toekomst.
[Brabants Dagblad]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *