Minister Cramer spreekt VN toe over financiering klimaatmaatregelen

Wereldwijd zijn miljarden euro’s nodig voor klimaatmaatregelen. Van belang is dat huidige geldstromen beter worden benut en dat er een aantrekkelijk, ‘klimaatvriendelijk’ investeringsklimaat komt voor het bedrijfsleven. Ook is nieuw geld nodig om klimaatverandering effectief te bestrijden. Dit is de essentie van de toespraak die minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag houdt in New York. Zij spreekt daar op een door de Verenigde Naties (VN) georganiseerde bijeenkomst over de rol van de VN bij het tegengaan van klimaatverandering.
Om te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt met grote risicos voor het leven op onze planeet – dan de afgelopen jaren, is een breed pakket aan wereldwijde klimaatmaatregelen nodig. Tijdens de VN-klimaattop op Bali is afgesproken om de onderhandelingen hierover te starten. De gehele VN zal een rol moeten spelen bij het nemen van maatregelen en dus ook bij de financiering ervan. Minister Cramer legt in New York de nadruk op de noodzaak om als internationale gemeenschap te komen tot betere en nieuwe vormen van financiering van de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Dit betreft zowel acties die nodig zijn in vele landen om zich aan te passen aan klimaatverandering (adaptatie), als maatregelen die de oorzaak aanpakken en de uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen (mitigatie).
» lees verder: VROM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *