Internationale bedrijven gaan samenwerken tegen klimaatverandering

Twaalf internationale bedrijven, waaronder Sony, Nokia en Nike, hebben in Japan de Verklaring van Tokio ondertekend om samen de klimaatverandering aan te pakken.
Concreet willen ze dat de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 met meer dan 50 procent vermindert. Daarnaast moet de uitstoot pieken en vervolgens beginnen dalen binnen een periode van 10 tot 15 jaar. Enkel op die manier kan de opwarming van de aarde lager gehouden worden dan de gevaarlijke drempel van 2 graden Celsius.
De Verklaring van Tokio is de meest verregaande oproep uit de industrie om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. De ondertekenaars willen hun klanten aansporen tot ecologisch gedrag en beperking van broeikasgassen voort te zetten. Ze beloofden ook andere bedrijven aan te sporen om de verklaring te ondertekenen.
De twaalf ondertekenaars zijn Sony (elektronica), Sagawa Express (transport), Hewlett-Packard (informatica), Nike (sportartikelen), The Collins Companies (hout), Xanterra Parks & Resorts (Vrije Tijd), Allianz (bank en verzekeringen), Catalyst (papier), Nokia (mobiele telefonie), Novo Nordisk (farmacie), Tetra Pak (verpakkingen) en Spitsbergen Travel (reizen).
[WNF]

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!