Kleine eilandstaten: VN-Veiligheidsraad moet klimaatzondaars straffen

De VN-Veiligheidsraad moet sancties opleggen aan landen die te veel broeikasgassen uitstoten. Dat vinden de zogenaamde kleine eilandstaten, gebieden in de Stille Oceaan die onder de golven verdwijnen als de zeespiegel stijgt.
De Veiligheidsraad, het machtigste orgaan van de Verenigde Naties, moet zijn autoriteit gebruiken om landen te dwingen de klimaatverandering tegen te gaan, stellen de kleine eilandstaten. “De V-raad moet een verdere verslechtering van de situatie tegengaan”, verklaarde Stuart Beck begin deze week op een tweedaagse vergadering van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Beck is de VN-ambassadeur van de eilandstaat Palau en sprak als vertegenwoordiger van alle bedreigde eilanden in de Stille Oceaan.
Nu al verjaagt het stijgende water kustbewoners van sommige eilanden uit hun dorpen, zegt Beck.

“We hebben niet alle antwoorden, maar er is wetenschappelijke zekerheid dat het de overmatige uitstoot van broeikasgassen is die ons voorbestaan en de internationale veiligheid bedreigt.”

De Veiligheidsraad waakt over vrede en veiligheid en tot nader order niet over het klimaat. Maar volgens Beck bedreigen milieuproblemen van een dergelijke omvang automatisch ook de wereldvrede. Hij riep de Veiligheidsraad dan ook op voor alle VN-lidstaten emissieplafonds vast te leggen. De dreiging met sancties zou alle landen ervan moeten overtuigen zich daar aan te houden.

“Grote landen kunnen dijken bouwen of hun bevolking naar hogergelegen gebieden verhuizen. Kleine eilandstaten kunnen dat niet – ze kunnen nu alleen toekijken hoe hun cultuur verloren gaat.”

» lees verder: IPS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *