Japan wil Kyoto-protocol afzwakken

De Japanse regering wil het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen naar haar hand zetten door niet 1990, maar bijvoorbeeld 2005 als ijkjaar te kiezen. Op die manier zou Japan veel minder hoeven te doen aan de uitstoot van kooldioxide.
In 1997 is in Kyoto afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen in 2012 hun uitstoot moeten hebben teruggedrongen met 5,2 procent ten opzichte van 1990. Japan ging akkoord met een reductie van 6 procent.
Maar volgens de Japanse regering is het onrechtvaardig om uit te gaan van 1990, omdat Japan al voor 1990 veel heeft gedaan aan energiebesparing. Volgens het ministerie van Economische Zaken heeft Japan tijdens de onderhandelingen in Kyoto om diplomatieke redenen een veel te strenge doelstelling geaccepteerd.
Verschillende geïndustrialiseerde landen dreigen de Kyoto-doelstelling niet te halen. De uitstoot van broeikasgassen is na 1997 wereldwijd alleen maar toegenomen. De twee grootste vervuilers doen niet mee aan ‘Kyoto’. De Verenigde Staten hebben het protocol nooit geratificeerd, China hoeft dat als ontwikkelingsland nog niet te doen. Er wordt al onderhandeld over verdergaande eisen voor als het Kyoto-protocol afloopt.
[ANP via NRC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *