Inuit-medicijnman prijst effect klimaatverandering op Groenland

Na dertig jaar waarschuwen tegen klimaatverandering heeft Angaangaq Lyberth, een uit Groenland afkomstige Inuit-medicijnman, er genoeg van.
Als vertegenwoordiger van de arctische volkeren sprak hij in 1978 al voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de zich voltrekkende klimaatverandering. Afsmeltende ijskappen en zeespiegelstijging waren voor hem toen al realiteit.
Maar nu wil Angaangaq zijn aloude rol niet meer vervullen. Iedereen knikt eerbiedig en gedraagt zich vervolgens hetzelfde als voorheen, zegt hij. Bovendien is het te laat voor gedragsveranderingen.
Op de jaarlijkse bijeenkomst van Duitse art directors in Berlijn bedankt hij daarom de feestgangers dus omstandig voor hun bijdrage aan de veraangenaming van het leefklimaat op Groenland:

“Omdat jullie leven zoals jullie leven, groeien bij ons weer planten. Volgend jaar gaan we een grote ceremonie houden omdat we voor het eerst in 20 duizend jaar weer hout hebben om vuur mee te maken.”

Hij loofde de helderheid van het water in de grote meren die de laatste jaren zijn ontstaan, en prees zich gelukkig dat zijn geboortestreek nu ook bevolkt wordt door dieren die het er vroeger te koud vonden, zoals de bruine beer.
» lees verder: Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *