Rotterdam wil hart worden van Europese CO2-stromen

Terwijl iedereen probeert CO2 tegen te gaan, wil Rotterdam het juist massaal binnenhalen. De havenstad heeft plannen om het broeikasgas met pijpleidingen in te voeren uit Antwerpen en het Roergebied. Dan zou het doorgesluisd moeten worden naar lege gasvelden in de Noordzee of elders.
Rotterdam wil zo het kloppend hart van de CO2-stromen in Europa worden. “Alle omstandigheden zijn gunstig,” zegt Ger van Tongeren, senior advisor van het organiserende Rotterdam Climate Initiative en oud-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.
Het idee ontstond toen de grote energiecentrales in Rotterdam hun CO2 tegen betaling kwijt moesten. Een deel van het broeikasgas gaat al naar kassen in het Westland en rond Bleiswijk, waar ze de planten harder laten groeien.
Met de komst van een kolencentrale op de Tweede Maasvlakte zal een deel van het Rotterdamse CO2 naar een leeg gasveld gaan in de Noordzee. Rotterdam injecteert de komende 25 jaar naar schatting 500 megaton CO2 in het veld, dat een capaciteit heeft van 700 megaton.
» lees verder: AD

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!