Stof in vorige ijstijden versterkte de kou

Tijdens ijstijden waren er veel grote open vlakten. De wind had vrij spel en blies enorme hoeveelheden stof tot hoog in de atmosfeer, waar het de kou zelfs versterkte. Dat rapporteren wetenschappers in vakbladen Nature en Science. De koude lucht transporteerde het stof naar de oceanen en zelfs naar het ijs op Antarctica. Dit fenomeen is nu nog terug te vinden in ijs- en oceaanboorkernen.
» lees verder: Kennislink

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!