Afkoeling maskeert warmer worden van aarde

De temperatuur op aarde zal de komende tien jaar waarschijnlijk nauwelijks stijgen. Dat voorspellen Duitse wetenschappers van het Leibniz Instituut, voor onderzoek naar de zee, aan de universiteit van Kiel.
Volgens de onderzoekers, die hun resultaten woensdag publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, is dit het gevolg van schommelingen op korte termijn in het klimaat. Het broeikaseffect als gevolg van de toename van de uitstoot van kooldioxide door de verbranding van olie en gas wordt daardoor enigszins gemaskeerd, maar gaat intussen gewoon door.
Onderzoeker Noel Keenlyside:

“Er is sprake van een natuurlijke variatie in het klimaat op de korte termijn. Beleidsmakers zouden daardoor echter op het idee kunnen komen dat hun beleid succes heeft, of dat er helemaal geen sprake is van een versterkt broeikaseffect.”

Keenlyside zegt te vrezen dat politici de cijfers de komende jaren misschien zullen willen gebruiken om maatregelen tegen het broeikaseffect af te zwakken.

“Politiek werkt met de korte termijn. En ons onderzoek laat zien dat er de komende tien jaar waarschijnlijk niet zoveel zal veranderen.”

De onderzoekers baseren zich op de klimaatcijfers van de afgelopen vijftig jaar. Die gebruiken ze voor een voorspelling van de cijfers voor de komende decennia.
Het belang van het onderzoek is vooral dat het een model biedt om klimaatveranderingen beter te kunnen voorspellen, door te zoeken naar patronen in temperatuurschommelingen. Volgens Keenlyside zitten er nog wel onnauwkeurigheden in het model, maar kan het voor beleidsmakers van groot belang zijn.
Het IPCC, klimaatonderzoekers van de Verenigde Naties voorspellen een stijging van de temperatuur met 1,8 tot 4 graden Celsius deze eeuw als niets wordt gedaan aan de toenemende uitstoot van broeikasgassen.
[NRC]

4 gedachten over “Afkoeling maskeert warmer worden van aarde”

 1. Deze studie laat een zeer interessante ontwikkeling zien op een aantal befaamde internet sites, zoals Real Climate, James Annan, Roger Pielke jr. en Lucia Liljegren. Enerzijds wordt er heftig gediscussieerd over de “betrouwbaarheid” van klimaatmodellen en anderzijds worden (een gedeelte van) de resultaten van deze studie door andere klimatologen (d.w.z. wetenschappers die klimaatmodellen ontwikkelen en bestuderen) bestreden.
  Een aantal klimatologen op Real Climate hebben hun Duitse collega’s nu uitgedaagd voor een weddenschap en daarbij de resultaten van hun studie ter discussie gesteld. Deze weddenschap en datgene waarom wordt gewed (geld), wordt door een aantal mensen bekritiseerd. Niet de zogenaamde klimaatsceptici, maar degene die van mening zijn dat antropogene CO2-uitstoot tot desastreuze klimaatverandering leidt, hebben bezwaren tegen deze weddenschap. Zij zijn bang dat deze weddenschap een breuk betekent in het alarmistisch kamp, zeker gezien de toonzetting van de weddenschap en de commentaren.
  Voor zover ik kan beoordelen bemoeien de websites van de zogenaamde klimaatsceptici zich niet met deze weddenschap, waarschijnlijk omdat het “gevecht” in principe gaat projecties/voorspellingen over het toekomstig klimaat en niet over datgene wat zich in werkelijkheid afspeelt. Gekscherend zou ik durven stellen dat het een weddenschap is tussen “gamers” en niets te maken heeft met de reële wereld.
  Een ander interessant aspect is het woord “afkoeling”. Op de buitenlandse blogs wordt het gebruik van het woord “afkoeling” sterkt bekritiseerd. Een aantal mensen zeggen dat Keenlyside deze term niet heeft gebruikt in zijn studie, althans niet expliciet. Dat laatste klopt, maar de impliciete boodschap uit deze studie is dat zij denken/berekenen/beredeneren dat de komende 10 tot 15 jaar er geen wereldwijde stijging van de temperatuur zal plaatsvinden. Ik kan mij voorstellen dat een aantal organisaties zoals het KNMI en NMP niet direct blij zullen zijn met deze kop in het NRC, maar deze studie (en vele andere studies die gefundeerde kritiek en twijfel hebben op eerdere alarmistische resulaten) moet de redelijkheid en gezond verstand in deze sterk gepolitiseerde discussie.
  Voor mij; dit is slechts een ander (nieuw) computermodel die de toekomst probeert te voorspellen c.q. te projecteren in een wereld die beheerst wordt door “chaos” en een groot aantal natuurlijke invloeden die wij niet beheersen, niet kunnen beïnvloeden en bij lange na niet allemaal begrijpen. Laten we de werkelijkheid van de komende 10-15 jaar gebruiken om de resultaten van deze studie en dit klimaatmodel te vergelijken.

 2. Timo, je uit je in superlatieven als ‘zeer interessante’ en ‘befaamde’ over ieder kritisch geluid. Zie je gevaarlijke klimaatverandering dan niet als een reëel scenario? Het intermezzo over de weddenschap is overigens vermakelijk maar niet relevant. Het zal je niet verbazen dat ik tegen gokken met de toekomst ben.

 3. Climax,
  Je vraagt: “Zie jij gevaarlijke klimaatverandering dan niet als een reëel scenario”.
  Klimaatverandering is van alle tijden. Soms gaat deze “snel”, soms langzaam. Klimaatverandering vindt grotendeels plaats middels natuurlijke factoren. M.i. is de menselijke factor beperkt, regionaal en voornamelijk veroorzaakt door landgebruik.
  Het begrip “gevaarlijk” is relatief en hangt er helemaal vanaf wat je daar onder verstaat. De mens kan zich zeer goed aanpassen aan diverse klmatologische omstandigheden. Kijk maar naar waar wij ons hebben gevestigd op aarde, zowel in de poolgebieden als in de tropen. Wat is gevaarlijk? We leven in een omgeving vol met gevaren, zowel menselijke als natuurlijke gevaren. Indien de aarde morgen de inslag van een grote komeet moet ervaren, dan kan je zeker zijn dat dit een grotere en meer castastrofale impact heeft op het milieu, de mens en het dierleven dan de “gevaarlijke” klimaatverandering die door een beperkte groep mensen voorspeld wordt. We leven nu en wat de dag van morgen ons brengt, zien we dan wel weer. Dat is geen struisvogelpolitiek, maar gewoon “common sense”.
  Wat gevaarlijk is, is wat je in dit document leest. Enkele foto’s zijn schokkend, de boodschap des te indringender.
  http://www.climatescience.org.nz/images/PDFs/wjra.memo1608.pdf
  Waarom willen mensen vertrouwen op computermodellen? Waarom gokken de mensen erop dat deze computermodellen de toekomst kunnen voorspellen? Veel mensen hebben de indruk dat deze modellen voorspellingen doen voor de toekomst, echter het zijn niet meer dan mogelijke projecties van het toekomstig klimaat met beperkte inachtneming van natuurlijke verschijnselen, bepaalde aannames en schattingen de bepaalde parameters van de modellen zodanig instellen dat bepaalde resultaten (i.c. projecties) worden verkregen. De modellen zijn niet gevalideerd en ik vraag mij of zij een accountantscontrole zouden doorstaan. De vraag is ook of deze modellen “skill” hebben. In dat kader is het artikel in deze link interessant.
  http://environment.newscientist.com/article/mg19826543.700-poor-forecasting-undermines-climate-debate.html
  Je schrijft: “Het zal je niet verbazen dat ik tegen gokken met de toekomst ben.” Nee, ik ook niet, maar ik zonder meer een andere perceptie dan jij. Het staat iedereen vrij alles op zijn of haar merites te beoordelen, zolang iedereen maar vrij is te bepalen of het belangrijk is of niet.
  Ik heb mij de vraag gesteld of de afgelopen 40-50 jaar zich een weerverschijnsel heeft gemanifesteerd, die zo exceptioneel is dat ik tot de conclusie moet komen dat er sprake is van een gevaarlijke klimaatsverandering. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik deze niet heb ervaren. Jij wel?

 4. Beste Timo,
  Deels zijn we het eens: Klimaatverandering is van alle tijden, soms snel, soms langzaam en door natuurlijke factoren.
  Deels zijn we het oneens: de menselijke factor was 50 jaar geleden misschien beperkt, maar nu doen we er alles aan om het aardoppervlak in cultuur te brengen (dus veranderend landgebruik) en we verstoken een goed deel van de in miljoenen jaren neergeslagen koolstof.
  De mens kan zich weliswaar goed aanpassen aan diverse klimatologische omstandigheden, maar samenlevingen minder. Parijs ligt niet voor niks in een gematigde klimaatzone; ik zie de dames op Nova Zembla nog niet jaarrond in korte rokjes paraderen.
  Het feit dat we in een wereld vol gevaren leven wil nog niet zeggen dat we er een catastrofe aan toe moeten voegen.
  Met het argument van de komeet kun je iedere discussie doodslaan. Zou je maandag wel gaan werken, nu je weet dat ieder moment het laatste kan zijn?
  Je schrijft dat de gevaarlijke klimaatverandering door een beperkte groep mensen voorspeld wordt. Ik zou het tegendeel willen beweren. De consensus voorspelt gevaarlijke verandering bij business as usual. Alleen jij en een select groepje beweren het tegendeel.
  Ook een zin als ‘We leven nu en wat de dag van morgen ons brengt, zien we dan wel weer’ zul je mij niet horen herhalen.
  Ik ben met je eens dat computermodellen de toekomst niet kunnen voorspellen (heb ook nog nooit iemand gehoord die dat beweerde). Het gaat om de onderliggende wetten en wetmatigheden. Wat me wel beangstigt is de ernstige conclusies op basis van de wetten (en modellen) en het feit dat voorspellingen in overeenstemming zijn met het weer dat jij en ik iedere dag ervaren. We breken record op record en zitten dus duidelijk in een opwaarts trendkanaal.
  Dan jouw vraag of ik in de afgelopen 40-50 jaar een weerverschijnsel heeft ervaren, dat zo exceptioneel is dat ik tot de conclusie moet komen dat er sprake is van een gevaarlijke klimaatsverandering. Was dat een strikvraag? Op de eerste plaats is klimaatverandering anders dan `het weer` en daarnaast zal het in de toekomst erger worden, omdat we de eerste decennia nog veel broeikasgassen aan de atmosfeer toe zullen voegen. Zie overigens ook de vorige alinea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *