Houtsector: groene stroom kost te veel hout

Het is voor de houtsector onhoudbaar om grondstof -hout- te moeten afstaan aan elektriciteitsproducenten en leveranciers van biobrandstoffen. Daar waarschuwt Fedustria, de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelfabrikanten, voor. Fedustria waarschuwt voor de grote greep van de elektriciteitsproducenten op de houtmarkt. Die gebruiken meer en meer biomassa, namelijk hout, om aan groenestroomcertificaten te raken.
In de EU wordt vandaag 42 procent van de totale houtoogst ingezet om er energie mee te maken. Dat leidt tot een tekort van 47 miljoen m3 hout per jaar, dat uit import moet komen. Gevolg: een prijsstijging van 80 procent in vijf jaar tijd. Tegen 2020 zou het aandeel van de energiesector in de houtmarkt oplopen tot 60 procent. Het tekort zou dan aangroeien tot 400 miljoen m3 hout per jaar of meer dan 30 pct van het totale verwachte houtgebruik, met als gevolg een verdere prijsstijging.
Daarbovenop komt de druk van de biobrandstofsector. Hout wordt gezien als de tweede generatie biobrandstoffen. Fedustria noemt dit onhoudbaar en roept op prioriteit te geven aan hout voor materiaalgebruik, eerder dan aan verbranding. Er bestaat een goed alternatief: houten producten die aan het eind van hun levenscyclus zijn.
[Het Laatste Nieuws]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *