Nieuwe ronde klimaatoverleg begonnen in Bonn

In Bonn vond de opening plaats van een twee weken durende conferentie van zo’n tweeduizend afgevaardigden, die zich zullen buigen over voorstellen die uiteindelijk, via een interim-akkoord in Kopenhagen in december 2009, in 2012 moeten uitmonden in een nieuw klimaatverdrag, de opvolger van het Kyoto Protocol van 1997.
De conferentie in Bonn borduurt voort op een historisch akkoord, dat vorig jaar december werd bereikt op het Indonesische eiland Bali. Voor het eerst gaven de Verenigde Staten, China en India te kennen dat zij bereid zijn zich aan te sluiten bij wereldwijde inspanningen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te beperken.
Op de agenda in Bonn staat met name de werving van fondsen die nodig zijn om ontwikkelingslanden in staat te stellen zich aan te passen aan de snel wisselende weersomstandigheden en hun gevolgen, zoals minder regenval, hevige stormen, de uitsterving of migratie van soorten en de verspreiding van ziekten. Andere agendapunten zijn de snelle ontbossing en de verspreiding van de technologie die nodig is om ontwikkelingslanden in staat te stellen hun milieuvervuiling te beperken terwijl hun economieën zich ontwikkelen.
[Trouw]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *