KNMI: temperatuur boven 40 graden in 2100

Nederland kan aan het eind van deze eeuw extreem hoge temperaturen verwachten. Het kwik kan dan oplopen tot 45 graden, verwacht het KNMI. Dat is zo’n acht graden meer dan de huidige records.
Niet alleen Nederlanders zullen tegen die tijd met zweetdruppels op het voorhoofd lopen. Het Midden-Oosten, India en Australië kunnen volgens het instituut temperaturen boven de 50 graden tegemoetzien, wat neerkomt op zes graden meer dan dit jaar.
Ook in Zuid-Frankrijk en het midden van de Verenigde Staten kan de tempratuur zo’n tien graden hoger komen te liggen dan nu.
Volgens onderzoekers van het KNMI nemen de hoogste temperaturen op aarde relatief snel toe. In Europa stijgen de meest extreme temperaturen bijna drie keer zo snel als de gemiddelde temperatuur.
In het onderzoek – uitgevoerd door uitgevoerd door het Centrum voor Klimaatonderzoek – is aangenomen dat de uitstoot van CO2 op dezelfde voet blijft doorgaan als nu, meldt het KNMI.
[Telegraaf]
» lees meer: Kennislink

16 antwoorden op “KNMI: temperatuur boven 40 graden in 2100”

 1. Lijkt me stug, de maximumtemperatuur in Nederland word gedicteerd door de aanwezigheid van water. Bij de laatste grote droogte werden de gemalen naar het IJsselmeer omgekeerd zodat water kon instromen. De hoogste temperaturen in Nederland komen voor op de hoge droge zandgronden, de Waterschappen zullen het heus niet zover laten komen.
  Het record op 23 augustus 1944 in Warnsveld van 38,6°C is nog steeds niet gebroken.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropische_dag

  1. Oh dit is een oud artikel zie ik nu…

   Water kan geen hoge temperaturen voorkomen, het kan alleen extreem hoge temperaturen dempen omdat de verdamping van water energie opneemt.

   De verdamping kan dus niet voorkomen dat het bij ons wel eens een stuk warmer zal worden in de toekomst, daarvoor neemt de verdamping namelijk niet voldoende energie op. Als dat wel zo zou zijn, dan zou het hier nooit 30 graden kunnen zijn.

   Er is nog een effect, namelijk dat een hogere temperatuur ook betekent, dat water sneller verdampt. Als we er even van uit gaan dat er niet meer water bij komt, dan zal dat betekenen dat we vaker droge grond hebben, wat op zijn beurt weer tot minder verkoeling zal leiden, en dat leidt weer tot hogere temperaturen.

 2. Dag Hans,
  Je begrijpt het artikel niet. De onderzoekers hebben het over de toekomst, met een gewijzigde samenstelling van broeikasgassen in de atmosfeer (omdat types zoals jij voorkomen dat de samenleving haar vervuiling aanpakt). Je kunt voorspellingen voor het eind van de eeuw niet ontkrachten door te stellen dat het in de afgelopen tijd niet is voorgekomen (met veel minder broeikasgassen in de lucht).
  Het valt me op dat jij altijd alles beter weet dan de wetenschappers die er hun levenswerk van maken. Jouw berichten zijn steeds weer sceptisch ten opzichte van de geleerden. Jouw conclusie is duidelijk. Alleen de argumenten van de wetenschap zijn lastig in te passen (zie ook het artikel op deze site over de Bush-regering), daarom kom je met de meest spannende amateur redeneringen.
  In dit kader nogmaals mijn vraag: wat vindt je ervan dat de kansen 50/50 zijn dat de noordpool dit jaar ijsvrij is. Vind je dat geen teken dat de gevaarlijke klimaatverandering a) werkelijkheid is en b) veel sneller gaat dan de meest pessimistische voorspellingen aangaven?

 3. @ Climax,
  Omdat je de vraag ook eerder aan mij hebt gesteld. De kans wordt niet zo groot geacht, dat denken zowel de meeste “alarmisten” als de “sceptici”, althans diegene die dit dagelijks volgen en statistisch beoordelen. Op een aantal blogs wordt er gewed of het record van vorige jaar gebroken wordt en hoeveel m2 kilometer Noordpool-ijs dit jaar overblijft. Veel zal afhangen van het weer (niet: het klimaat) de komende maanden. Op langere termijn is natuurlijk het klimaat belangrijk.
  Voor een idee hoe e.e.a. er op dit moment voorstaat volgens satellietbeelden:
  http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=07&fd=09&fy=2007&sm=07&sd=09&sy=2008
  Ook deze grafieken verschaffen enig inzicht.
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.365.jpg
  Uiteindelijk zullen we het pas eind september, begin oktober weten.

 4. Beste Timo,
  Dank voor de boeiende links. Ze maken duidelijk dat het oppervlakte aan zeeijs rond de noordpool kleiner is dan in de afgelopen decennia. Op het moment is er iets meer ijs dan 12 maanden geleden, in het record jaar 2007. Dat wordt geweten aan het El Nina effect, dat het noordelijk halfrond afkoelt.
  Of de kans dat het ijs in september helemaal weg is werkelijk 50/50 is, is onduidelijk. Deze voorspelling werd door een wetenschapper gedaan in een interview dat ik het eerste op cnn.com las. Voor zover ik na kan gaan heeft het geen peer review ondergaan.
  Feit blijft dat a) de aarde ontegenzeggelijk opwarmt, b) dit in lijn is met de wetenschappelijke voorspellingen en logica en c) de feitelijke veranderingen sneller gaan dan voorspeld. Zo werd eerst voorspeld dat de noordpool aan het van de eeuw ijsvrij was, toen tussen 2050 en 2100 en nu dus op korte termijn.
  Op zich is dat geen reden voor ongerustheid, ware het niet dat in de buurt van de pool giga veel methaan vrij kan komen. Ik las ergens dat de permafrost grens 100 km per jaar opschuift. Denk aan verzakkende huizen en pijplijnen en onbegaanbare wegen. Op het moment dat het echt begint te doooien daar, gaat het klimaat een nieuwe fase in. Als we dan onze uitstoot beperken zijn we te laat.
  Dat we onze uitstoot eens moeten beperken lijkt me logisch; olie is er nog voor enkele decennia, kolen en gas voor enkele eeuwen. Uiteindelijk moeten we er aan geloven.
  Argumenten als zou dat economisch niet te verantwoorden zijn vind ik om vier redenen verdacht: 1) een goed deel van de maatregelen is nu al rendabel (denk aan isoleren van gebouwen en zuiniger auto’s), 2) er zullen leer-effecten optreden, 3) om te berekenen of iets rendabel is moet je een aanname maken van de toekomstige energieprijzen. Deze kunnen wel eens fors hoger zijn dan nu vanwege toenemende kosten van winning (aannemende dat de industrie steeds de goedkoopste bronnen eerst ontgint). Het belangrijkste argument lijkt me 4) dat de kosten van een verandert klimaat bij de volgende generaties komt te liggen. In een kosten-baten afweging mag je niet zelf de vruchten plukken en een ander met de brokken opzadelen.
  Daarom denk ik dat we niet mogen gokken met het klimaat. Trouwens, gokken: we weten al genoeg (toegegeven, niet alles). Nu nog aktie. Ik laat mijn huis tip-top isoleren en rijd een zuinige auto. De grap is dat ik me dus niet zo druk maak over de stijgende olieprijs. Sterker nog: ik houd geld over.

 5. @Climax
  Je begrijpt het artikel niet. De onderzoekers hebben het over de toekomst, met een gewijzigde samenstelling van broeikasgassen in de atmosfeer (omdat types zoals jij voorkomen dat de samenleving haar vervuiling aanpakt). Je kunt voorspellingen voor het eind van de eeuw niet ontkrachten door te stellen dat het in de afgelopen tijd niet is voorgekomen (met veel minder broeikasgassen in de lucht).
  “Types zoals ik” kijken naar de wetenschap zoals het hoort: een wetenschapper niet oordelen op zijn blauwe ogen. Voorspellingen voor het eind van de eeuw zijn sterk afhankelijk van toekomstige emissietrajecten, waarvan de extreemste scenario’s overigens uiterst onwaarschijnlijk zijn. De opwarming van Nederland is voornamelijk winteropwarming, veroorzaakt door meer oceaanwind (afnemende omegablokkades). Een opwarming van de zomer zou betekenen dat er juist meer omegablokkades zouden zijn, en dat veroorzaakt alleen nog maar een toename van de gemiddelde temperatuur. Voor toename van extremen heb je veranderd landgebruik nodig: toename van uitdroging, Echter dit probleem is al onderkend door de waterschappen en er wordt aan gewerkt. Als de waterschappen hun werk dus goed doen, zal Nederland dus niet nog droger worden.
  Het valt me op dat jij altijd alles beter weet dan de wetenschappers die er hun levenswerk van maken. Jouw berichten zijn steeds weer sceptisch ten opzichte van de geleerden. Jouw conclusie is duidelijk. Alleen de argumenten van de wetenschap zijn lastig in te passen.
  Mijn conclusie ligt in de lijn van de wetenschapper Roger Pielke Sr:
  The human influence on climate is significant and involves a diverse range of first-order climate forcings, including, but not limited to the human input of CO2
  Dat betekent dus dat niet alles op het konto van CO2 gegooid mag worden.

 6. Hans, je stelt dat je naar de wetenschap kijkt zoals het volgens jou hoort. Dat doe je onder meer door jouw twijfels bij wetenschappelijk onderzoek op deze site te uiten. Waarom bespreek je jouw twijfels niet met de auteurs? In dit geval de dames en heren van het RIVM, KNMI en de Universiteit van Utrecht. Wie weet hebben zij (toch geen echte beginnelingen lijkt me) aan dingen gedacht die je over het hoofd ziet.
  Voorbeeldje? Je schrijft hierboven dat alleen de gemiddelde temperatuur stijgt, en niet de extremen. Theoretisch is dat niet uit te sluiten, maar gevoelsmatig is het onlogisch. Het impliceert dat de relatieve extremen (de hoogste temperatuur ten opzichte van het gemiddelde) in de loop der tijd dalen.
  Het is niet uit te sluiten dat je gelijk hebt, maar ook een gerede kans dat je het mis hebt. Stel dat je het mis hebt, dan zet je mensen, die jouw stukje hier gelezen, mooi op het verkeerde been. Dan krijg je weer een reactie van: ‘er zijn ook wetenschappers die iets anders zeggen, dus ik doe mooi niks aan mijn broeikasgasuitstoot.’ Dat wil je toch niet op je geweten hebben?
  Dat neemt niet weg dat ik graag jouw invalshoek hoor, maar ik verzoek je om nuance. Dus stellingen (zoals hier van RIVM, KNMI en UU) pas naar de prullenbak verwijzen (‘Lijkt me stug’) als de auteurs geen antwoord hebben op jouw kritiek. Voordat dat het geval is liever geen uitspraken als: ‘Voor toename van extremen heb je veranderd landgebruik nodig’ of ‘CO2 heeft daar dus he-le-maal niets mee te maken.’
  Tot slot: ik deel jouw stelling (of liever: die van Pielke sr) The human influence on climate is significant and involves a diverse range of first-order climate forcings, including, but not limited to the human input of CO2. Wie weet kunnen we onze invloed ooit ten positieve aanwenden door bijvoorbeeld de biomassa in bossen te laten groeien in plaats van te laten dalen. Wie weet … Ik denk dat het hard nodig is, want op het moment is de aarde als een smeltend ijsklontje.

 7. Hier is de paper:
  http://www.knmi.nl/VinkCMS/mmbase/attachments/?42663
  De paper maakt gebruik van ECHAM5. Dit globale model heeft geen skill op het regionale niveau. Verder wordt uitgegaan van het SRES A1B emissiescenario.
  In de beschrijving van ECHAM5 ontbreekt een tijdparametrisering van grondwateropslagcapaciteit, dat kan ook niet omdat dit een politiek bepaalde parameter is. (soil water bladzijde 38)
  http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/models/echam/mpi_report_349.pdf
  Dus zoals eerder hierboven gesteld, er wordt geen rekening gehouden met het actieve beleid om verdroging te bestrijden, tegen de recente trend in, en het is juist de grondwaterstand die de maximumtemperatuur in de zomer bepaalt.
  Aardige paper, maar de conclusies blijven aanvechtbaar.

 8. Beste Climax,
  Je constateert terecht dat de afgelopen jaren het oppervlakte aan zeeijs rond de Noordpool kleiner is geworden t.o.v. de afgelopen decennia. Alleen de vraag is; wat betekent dat? En wat zegt dat voor de toekomst? Naar mijn mening betekent het dat het zeeijs afneemt t.o.v. een langjarig gemiddelde op basis van metingen/schattingen over de afgelopen 130-140 jaar. Maar welke omvang hoort het zeeijs op de Noordpool eigenlijk te hebben? En als men dit niet weet, hoe heeft het zeeijs op de Noordpool zich de afgelopen 4,5 miljard jaar ontwikkeld? Deze kennis heeft men, voor zover ik weet, niet. Dus de enige constatering die wetenschappers hebben gedaan, is dat het zeeijs van de Noordpool de afgelopen decennia is afgenomen t.o.v. een langjarig gemiddelde.
  Vervolgens zijn wetenschappers gaan onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn van deze afname. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, kunnen de volgende omstandigheden mogelijke oorzaken voor deze afname zijn:
  • We komen uit de Kleine IJstijd;
  • Veranderd gebruik van land;
  • Verandering van de hoge en lage luchtstromen in de atmosfeer;
  • Verandering van oceaanstromingen;
  • Toename van CO2;
  • Combinatie van een of meer van de hierboven genoemde omstandigheden.
  Een of meerdere van deze omstandigheden, kan volledig fout zijn. De wetenschappers zijn er volgens mij nog niet uit.
  Je schrijft dat La Nina het Noordelijk Halfrond afkoelt. Dit is mogelijk correct, maar werpt wel de vraag op waarom een dergelijk natuurlijk verschijnsel zo sterk het zeeijs van de Noordpool beïnvloedt. Ik heb daarover mijn twijfels, maar jouw visie is even zo goed als de mijne.
  Je schrijft dat de aarde ontegenzeggelijk opwarmt. Dat klopt, maar in welke mate en als je dat in een grafiek optekent. Wellicht dat deze link en meer in het bijzonder grafiek 3 e.e.a. in perspectief plaatst.
  http://www.jennifermarohasy.com/blog/archives/003237.html
  Deze grafiek zegt ook weer niets, omdat je dan moet gaan kijken waar het opwarmt en waar het afkoelt. Het volgende overzicht is daarom wel interessant, maar vertoont hetzelfde gebrek als vele andere grafieken; de tijdreeks is te kort om daar een afgewogen oordeel over te kunnen geven.
  http://climate.uah.edu/
  Vervolgens schrijf je dat e.e.a. in lijn is met de wetenschappelijke voorspellingen. Je zegt het niet met zoveel woorden, maar ik begrijp dat je refereert aan de IPCC-rapporten. Niemand ontkent dat er sprake is van een kleine stijging van de gemiddelde temperaturen, maar een groot aantal mensen is verbaasd omdat we uit een koudere periode (Kleine Ijstijd) komen. Wellicht hebben we het optimum nog niet bereikt, behalve als men van mening is dat de Kleine IJstijd of elk ander tijdstip het optimum is. Een vraag die regelmatig in blogs worden gesteld en aan wetenschappers zijn voorgelegd; wat is de optimale temperatuur voor de aarde? En natuurlijk is elk antwoord arbitrair en voor discussie vatbaar.
  Je schrijft: “… de feitelijke veranderingen gaan sneller dan voorspeld”. Kan je aangeven welke veranderingen dat zijn en kan je deze direct toerekenen aan klimaatverandering en meer in het bijzonder de toename van CO2 in de atmosfeer?

 9. @Climax
  Ik heb Roger Pielke Sr een email gestuurd en dit is zijn antwoord:
  http://climatesci.org/2008/07/17/publication-of-hypotheses-an-example-of-the-misuse-of-science/
  thanks to Hans Erren for alerting us to this paper!
  Having served as Chief Editor of two major professional journals (the Monthly Weather Review and the Journal of Atmospheric Sciences), I am aware of what constitutes a valid scientific contribution. This paper, however, is an embarrassment to the science community. There is no way to test their conclusions, yet it will be used by some policymakers to promote their particular perspective on the climate change subject.

 10. Wat een grap dat je die Pielke schrijft. Als je gelijk wilt krijgen, dan moet je hem inderdaad bij hem zijn. Boeiend dat hij binnen een dag weet dat de studie wetenschappelijk niet deugt. Hoe weet hij dat zo snel? Heeft hij contact met de schrijver gehad?
  Ik wel. Heb hem jouw argumenten voorgelegd. Met name dat het in Nederland niet zo warm kan worden, omdat de waterschappen voor vocht zorgen, dat zodra het verdampt de atmosfeer afkoelt.
  Zijn argument: Nederland kan dat misschien wel, maar bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk niet. Wat wij in onze delta doen is letterlijk een druppel op een gloeiende plaat.
  Moraal van dit verhaal: als je het niet eens bent met iemand, spreek dat dan met hem uit. Ga niet je gelijk halen in je eigen kamp. Misschien een beetje eng, maar dan kun je wel iets opsteken!

 11. Hoe Pielke zo snel tot zijn conclusies komt? Er staan twee weggevertjes in het artikel:
  ECHAM5 en A1B
  Het klimaatmodel ECHAM5 heeft bewezen geen skil op regionaal gebied.
  A1B is een “wat als” scenario, aan de pessimistische kant.
  Natuurlijk onder A1B zal het ECHAM5 model 41 graden opleveren. So what?
  Dan heb je dus alleen aangetoond dat je onder bepaalde aannames je tot een bepaalde uitkomst komt. Pielke is het met mij eens dat de aannames al niet kloppen, dus dat de uitkomst nietszeggend is.

 12. Hans, wat hanteer je toch een vreemde discussietechniek. Op de eerste plaats negeer je mijn opmerking over de verdamping in de delta en op de tweede plaats negeer je het feit dat in wetenschappelijke kring kritiek besproken wordt met degene waar je mee oneens bent. Een ‘dubbele-Erren’ zullen we maar zeggen.
  ps: of de scenario’s al dan niet reeel zijn, en of het al dan niet in het onderzoek van het KNMI verwerkt is, bespreek je maar met hen. Ik laat jouw mening en / of onderbuik gevoel voor wat het is.

 13. De aannames staan toch in het artikel? ECHAM5 en A1B
  Daar zit geen interactieve mens in: enkel een passieve natuur. En we hebben het wel over 100 jaar. Inderdaad, als we niets doen, het land laten verdrogen en het A1B rampscenario laten gebeuren kan het 41 graden worden onder het ECHAM5 model, dat bewezen geen regionale skil heeft.
  Daar hoef ik de auteurs toch niet voor te raadplegen? Die mij overigens gelijk geven dat in Nederland inderdaad wel voor genoeg bodemvocht zorgen kan. QED.
  Nederland kan 41 graden worden? Nee dat kan nederland niet als de waterschappen tenminste doen waar de belastingbetaler hen voor betaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *