Milieu en religie hervinden elkaar in de VS

Religie is de sleutel tot meer milieubewustzijn in de Verenigde Staten, zo blijkt uit een rapport van de milieuorganisatie Sierra Club. Meer dan twee derde van de Amerikanen vindt dat er voor het milieu gezorgd moet worden “omdat het de schepping van God is”.
Geloof kan volgens de Sierra Club een belangrijke drijfveer zijn voor lokale acties om het leefmilieu te beschermen. De geloofsgroepen worden niet alleen zelf meer milieubewust, zoals bij de bouw van nieuwe kerken of de organisatie van erediensten, maar dragen dat bewustzijn ook steeds vaker actief uit naar hun gelovigen. De kerken stimuleren gelovigen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bedreigde diersoorten te beschermen of hun energieverbruik te matigen.
Het rapport somt de belangrijkste milieu-initiatieven met religieuze inslag op in alle Amerikaanse staten. Zo organiseert de grootste doopsgezinde kerk in Texas verzet tegen de bouw van nieuwe steenkoolcentrales, voeren katholieke bisschoppen in Colorado Springs actie tegen de lokale vervuiling en helpt de Islamitische Milieubeweging van Wisconsin moskeeën en moslimfamilies om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
De resultaten zijn verrassend omdat conservatieve christelijke groeperingen traditioneel erg sceptisch staan tegenover thema’s zoals de klimaatverandering en verschillende keren in botsing kwamen met de milieubeweging.
[IPS]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *