Uitgelekte Milieubalans 2008: doelstellingen voor 2020 worden niet gehaald

Als minister Cramer van Milieu haar beleid niet aanpast, verdwijnt haar eigen doel om de uitstoot van broeikasgas per 2020 met eenderde te verminderen, uit zicht. Dat staat in de Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving, een fusie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Ruimtelijk Planbureau (RPR).
Probleem is volgens het rapport dat het bijmengen van biobrandstof verkeerd uitpakt. Bij productie en vervoer van biobrandstof komt zoveel van het broeikasgas CO2 vrij dat het zou kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van dit gas, terwijl juist een afname beoogd werd.
Verder zouden volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verhoging van accijns op brandstof en de vliegtaks er nauwelijks toe leiden dat mensen minder gaan rijden of vliegen.
RTL Nieuws wist afgelopen weekeinde de hand te leggen op het jaarlijkse rapport. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM gaat het nog slechts om een conceptversie. Hij wil niet op de inhoud ingaan.
[Volkskrant]

bewaar / print / e-mail / deel met anderen
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Netvibes

About Wessel Zweers

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!