WNF: zeearmen moeten weer open

Nederland moet stoppen de zee en de grillige getijden als bedreiging te zien, waartegen het zich moet wapenen. Sterker: de zeearmen moeten weer open, zodat de natuur haar werk kan doen.
Dat is het advies van het Wereld Natuur Fonds (WNF) aan de commissie van oudminister Veerman die in opdracht van het kabinet onderzoekt hoe Nederland beschermd moet worden tegen de klimaatverandering en de zeespiegelstijging.
In het rapport dat aan Veerman is aangeboden, pleit de natuurorganisatie ervoor de traditionele middelen, zoals polderen en dijken bouwen, zoveel mogelijk los te laten. Dat kost te veel en Nederland kan er niet mee opboksen tegen het stijgende water, aldus het WNF. En bescherming van de kust met een tulpeiland, zoals premier Balkenende wil, is een ‘te duur technocratisch hoogstandje’.
Nee, zegt het WNF, durf die zee binnen te laten komen en vertrouw op de natuur. Door de toevoer van slib en zand ontstaan vanzelf ophogingen die de kustzones versterken. WNF-deltadeskundige deltadeskundige Arjan Berkhuysen:

“Dat gebeurde tussen 1930 en 1960 ook in het Verdronken Land van Saeftinghe. Door de getijdenstroming zijn de lage delen anderhalve meter opgehoogd. Het is nu het hoogste gebied in Zeeland.”

Maar daar zijn wel eerst overstromingen aan vooraf gegaan. Dreigt met dit plan geen herhaling van de watersnoodramp uit 1953? Doe het alleen waar het achterland goed is beschermd met dijken, luidt Berkhuysens antwoord. Bijvoorbeeld: de Perkpolder bij de Westerschelde en IJsselmonde in Rotterdam. Ook wil de organisatie werken met dynamische keringen zoals de Maeslantkering in Hoek van Holland, die alleen bij dreigend gevaar gesloten wordt.
Als de getijden meer hun gang kunnen gaan, herstelt dat bovendien de leefgebieden van bijvoorbeeld zeehonden, bruinvissen en dolfijnen. Berkhuysen:

“Er zijn nu veel plassen met stilstaand water die vol zitten met blauwalgen. De bacteriën vreten alle zuurstof op, waardoor het ecosysteem kapot gaat.”

Zelfs de mosselkwekers, die niet meer in de Waddenzee mogen vissen, hebben voordeel bij dit plan, stelt de deltadeskundige. Het mosselzaad in de Zeeuwse delta zou weer goed gedijen.
[Volkskrant]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *