Ook in 1200 forse CO2-uitstoot

Het CO2-gehalte in de lucht fluctueerde de laatste duizend jaar behoorlijk. TNO en de Universiteit Utrecht concluderen dat na een studie van fossiele bladeren in Limburg.
De fossiele bladeren tonen sterke veranderingen aan in het CO2-gehalte van de lucht 800 jaar geleden. Als verklaring geeft onderzoeker Thomas van Hoof de stijging van de zeewatertemperatuur rond 1200. “Een warme oceaan neemt minder CO2 op, waardoor er meer in de lucht blijft”, legt hij uit. Honderd jaar later was de stijging voorbij en begon de temperatuur weer te dalen.
Deze CO2-veranderingen komen overeen met 30 procent van de huidige door mensen veroorzaakte toename, stellen de onderzoekers in een artikel dat deze week is gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). De stijging van CO2-uitstoot van destijds is in tegenspraak met de uitgangspunten van het IPCC.
Het IPCC neemt aan dat de effecten van natuurlijke CO2-veranderingen op de klimaatsverandering van de laatste duizend jaar verwaarloosbaar klein zijn geweest. Een beter begrip van natuurlijke CO2-variaties leidt tot een betere voorspelling van de toekomstige effecten van de CO2-toename op het klimaat.
CO2 wordt door planten gebruikt als bouwstof. Planten passen de hoeveelheid openingen op het bladoppervlak (huidmondjes) aan op de hoeveelheid CO2 in de lucht. Bij meer CO2 heeft de plant minder huidmondjes nodig om toch voldoende CO2 op te nemen. De hoeveelheid huidmondjes op fossiele bladeren kan dus gebruikt worden om de hoeveelheid CO2 in het verleden te reconstrueren.
[ANP via Vroege Vogels]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *