Nieuwe hoogleraar klimaatverandering slaat alarm

De noodzaak voor Nederland om zich voor te bereiden op klimaatverandering is urgent. Dat stelt Pier Vellinga, aangesteld als hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit.
Volgens de wetenschapper hebben we geen 100 maar slechts 30 jaar of minder de tijd om te voorkomen dat de aarde de komende eeuwen 6 tot 10 graden warmer wordt en de zeespiegel 6 en op termijn nog meer meters gaat stijgen.
Het gaat volgens Vellinga om keuzes die voor de komende honderden jaren de leefbaarheid van Nederland bepalen. Niet zozeer hogere als wel brede, overstroombare maar doorbraakvrije dijken kunnen de basis vormen voor een veilig Nederland voor generaties.
Steeds duidelijker is de conclusie dat de wereld afstevent op een ingrijpende klimaatopwarming. Toch komt de wereld maar langzaam in actie, stelt Vellinga vast: “Wetenschappelijke kennis alleen is daarvoor blijkbaar onvoldoende”.
Hij ziet evenwel een omslag in de wereldwijde meningsvorming, omdat de effecten van klimaatopwarming steeds meer zichtbaar worden. Bijvoorbeeld in de vorm van natuurrampen, zoals mag worden afgeleid uit statistieken van grote internationale herverzekeraars, en omdat door de schaarste en prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen alternatieve bronnen en technologieën economisch interessant worden.
[Wageningen Universiteit]

Eén antwoord op “Nieuwe hoogleraar klimaatverandering slaat alarm”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *